Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności
23 grudzień 2020

 

   ______________________________________________________________________

18 grudzień 2020


 

   ______________________________________________________________________

15 grudzień 2020

 

   ______________________________________________________________________

26 listopad 2020

        W dniu 23.11.2020r. w sali wykładowej JRG Nr 2 odbyła się uroczystość ślubowania 3 nowoprzyjętych strażaków, którzy pomyślnie przeszli wieloetapowy proces rekrutacji do służby przygotowawczej w KM PSP w Wałbrzychu. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu – st. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, w obecności kadry dowódczej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Stanowi symbol pełnego włączenia się do służby cieszącej się wśród społeczeństwa niesłabnącym zaufaniem i  dużym prestiżem. Jest również początkiem zawodowej drogi, wypełnionej szkoleniami i specjalistycznymi kursami, które mają na celu przede wszystkim zdobywanie i doskonalenie umiejętności ratowniczych by móc je właściwie wykorzystać w codziennej służbie. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa ślubowanie miało skromniejszy charakter i odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

   ______________________________________________________________________

27 październik 2020

         

Ogłoszenie konkursów kalendarzowych PSP 2021 dla dzieci i młodzieży oraz regulaminy

 

   ______________________________________________________________________

16 wrzesień 2020

          W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste wręczenie decyzji Komendanta Głównego PSP włączającej Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą Wałbrzych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W uroczystości uczestniczyli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu
st. bryg. Krzysztof Szyszka, jego zastępca bryg. Paweł Kaliński, będący jednocześnie dowódcą Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej "Wałbrzych", Prezes Zarządu OSP GPR Wałbrzych - dh Tomasz Kwiatkowski Naczelnik jednostki - dh Robert Strojny, a także dwa psy ratownicze szkolone w ramach OSP GPR Wałbrzych.

          Obecnie na terenie działania KM PSP w Wałbrzychu mamy 17 jednostek OSP, w tym 10 włączonych w struktury KSRG. OSP GPR Wałbrzych jest jedyną jednostką z terenu miasta Wałbrzych oraz jedyną grupą, która została utworzona w celu wykonywania działań z zakresu ratownictwa specjalistycznego w zakresie działań poszukiwawczo - ratowniczych. Jest to grupa, która powstała w 2018 roku skupiając zarówno funkcjonariuszy PSP, emerytów PSP, ratowników medycznych, ratowników GOPR, profilera, a także specjalistów w dziedzinie szkolenia psów ratowniczych. Połączenie posiadanych umiejętności, a także włożona praca i poparcie inicjatywy ze strony mieszkańców i władz Miasta Wałbrzycha, tut. Komendy i innych podmiotów pozwoliły na zorganizowanie zespołu ratowniczego, który spełnił kryteria pozwalające na podpisanie decyzji przez Komendanta Głównego PSP włączającej jednostkę do KSRG. OSP GRP Wałbrzych zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem zespołów ratowniczych pracujących z psami ratowniczymi, które wykorzystywane są podczas działań PSP w trakcie katastrof budowlanych, gdzie dysponowana będzie SGPR Wałbrzych - zespoły z psami o specjalności gruzowiskowej oraz szkolenie zespołów pracujących z psami ratowniczymi o specjalności terenowej, które wykorzystywane są do działań poszukiwawczych w terenie otwartym prowadzonych przez Policję.

   ______________________________________________________________________

24 lipiec 2020

W dniach 21 do 23 lipca 2020 na obiekcie udostępnionym przez władze miasta Boguszowa-Gorc prowadzone były ćwiczenia z taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Uczestnikami ćwiczeń byli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Wałbrzycha oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Boguszowa, Gorc i Głuszycy.

Celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń gaśniczych. Urządzenia te pozwalają na skuteczne gaszenie pożarów przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków  działań gaśniczych wywoływanych przez stosowanie wody. Podnoszą one również bezpieczeństwo strażaków. Elementem ćwiczeń było również szkolenie prowadzone przez przedstawicieli Cutlanca.pl, którzy profesjonalnie zajmują się tego rodzaju urządzeniami.

W trakcie ćwiczeń strażacy oraz druhowie OSP mieli okazję praktycznego ćwiczenia pełnych możliwości urządzenia w postaci przebijania ścian, drzwi, okien i gaszenia rzeczywistych płomieni.

Obserwatorami ćwiczeń byli Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski i komisarz Boguszowa Gorce Krzysztof Kumorek.

Elementem ćwiczeń była również prezentacja oferty firm Mist-Tech oraz Rosenbauer podczas, której zapewniono możliwość poznania nowych rozwiązań w dziedzinie walki z pożarami oraz zabezpieczenia strażaków.

   ______________________________________________________________________

24 lipiec 2020

           We wtorek 7 lipca w Wałbrzychu miała miejsce uroczystość wręczenia przedstawicielom 116 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu byłego województwa wałbrzyskiego promes dofinansowania w ramach Programu "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2" (dawniej "Mały Strażak"). Brali w niej udział przedstawiciele rządu, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, WSSE, i strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

   ______________________________________________________________________

07 lipiec 2020

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - pobierz

 

   ______________________________________________________________________

06 lipiec 2020

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.
Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.
 

 

   ______________________________________________________________________

24 czerwiec 2020


Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”

 

   ______________________________________________________________________

22 czerwiec 2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo -gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

   ______________________________________________________________________

24 czerwiec 2020

Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką

Jak bezpiecznie wypoczywać w górach, w lesie, nad morzem, jeziorem, w mieście i na wsi – przypominają Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wspólnie z ratownikami i funkcjonariuszami w szczególnej w tym roku edycji akcji „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.
(Źródło: Yt prezydent.pl]

   ______________________________________________________________________

10 czerwiec 2020

KOMUNIKAT 

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Źródło: MSWiA
 

   ______________________________________________________________________

5 maj 2020

4 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbył się apel z okazji Dnia Strażaka, który miał charakter symboliczny w związku sytuacją, panującą na terenie kraju. Uroczystość odbyła się w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, Dowódcy JRG nr 2 oraz zmiany służbowej, która pełni w dniu dzisiejszym służbę. 

Podczas ceremonii zostały odczytane wyciągi z Rozkazów i Decyzji dotyczących awansów i wyróżnień strażaków KM PSP w Wałbrzychu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” ośmiu funkcjonariuszy tut. komendy.

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

stopień STARSZEGO BRYGADIERA otrzymał jeden funkcjonariusz,
stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA otrzymał jeden funkcjonariusz,
stopień MŁODSZEGO KAPITANA dostało trzech funkcjonariuszy.

Komendant Główny Państwowej Straży Rozkazem Personalnym awansował: na stopień STARSZEGO ASPIRANTA jednego funkcjonariusza, na stopień ASPIRANTA – trzech funkcjonariuszy oraz na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA - jednego funkcjonariusza.

Rozkazem Personalnym Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymało dwóch funkcjonariuszy, stopień OGNIOMISTRZA otrzymało 12 funkcjonariuszy, stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA dostało 9 funkcjonariuszy oraz stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymał jeden funkcjonariusz.

Rozkazem personalnym Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymało pięciu funkcjonariuszy.
 

   ______________________________________________________________________

30 kwiecień 2020

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka
  

 

   ______________________________________________________________________

30 kwiecień 2020

Życzenia Marszałek Sejmu z okazji Dnia Strażaka
  

 

   ______________________________________________________________________

30 kwiecień 2020

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka  


 

   ______________________________________________________________________

30 kwiecień 2020

 Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka 


 

   ______________________________________________________________________

30 kwiecień 2020

 Życzenia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z okazji Dnia Strażaka 


 

   ______________________________________________________________________

4 maj 2020

 Życzenia Komendanta Miejskiego PSP z okazji Dnia Strażaka 


 

   ______________________________________________________________________

27 marzec 2020

   Infolinia psychologiczna

UWAGA! ważny numer 506 003 314

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

Od godz.10.00 do 13.00 dyżur telefoniczny pełnią psycholodzy:
poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);
wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);
środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);
piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).

Możesz skorzystać również z kontaktu elektronicznego:
poniedziałek: Maja Hain – psycholog@kwpsp.olsztyn.pl;
wtorek: Jakub Góźdź – jgozdz@straz.kielce.pl;
środa: Natalia Grzeszczuk – n.grzeszczuk@ron.mil.pl – tylko osoby dorosłe;
czwartek: Anna Kubicka – akubicka@mazowsze.straz.pl;
piątek: Cezary Dobrodziej – cdobrodziej@kgpsp.gov.pl.

Zapraszamy.

 

   ______________________________________________________________________

20 marzec 2020

  

Więcej informacji:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zostan-w-domu-%EF%BF%BD-badz-bezpieczny/idn:37354

   ______________________________________________________________________

20 marzec 2020

Stop pożarom traw


13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: 
www.lasy.gov.pl

Prezentacja Stop Pożarom Trawa (*.zip) – spakowane 32 slajdy w formacie *.jpg
Prezentacja Stop Pożarom Traw 2020 (Power Point *.ppt)

Opracowanie: KG PSP

 

   ______________________________________________________________________

19 marzec 2020

   ______________________________________________________________________

18 marzec 2020

Apel Strażaków

Apelujemy do Państwa, jeśli będziecie potrzebować naszej pomocy, a przebywacie na kwarantannie czy też macie objawy zarażenia koronawirusem, przekażcie tę informację dyspozytorowi podczas zgłoszenia. Może on zadać kilka dodatkowych pytań w związku z aktualną sytuacją.

Posiadamy oczywiście odpowiednie procedury pozwalające zabezpieczyć się przed zarażeniem, ale dodatkowa informacja jeszcze bardziej pomoże wyeliminować niepotrzebne ryzyko. Proszę się nie obawiać pomożemy wszystkim, tak jak czyniliśmy to do tej pory. Prosimy poinformować o kwarantannie dyspozytora
i dodatkowo strażaków przybyłych na miejsce zdarzenia.

Tam, gdzie to możliwe, informacja ta pozwoli nam skutecznie przygotować się do akcji. Jeden zarażony strażak wyklucza czasowo całą jednostkę z dalszej służby. W naszej pracy mamy kontakt z ratownikami, lekarzami, policjantami te służby muszą działać !!!

 
 

   ______________________________________________________________________

13 marzec 2020

        Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG

 
 

   ______________________________________________________________________

5 marzec 2020

        W dniu 28 lutego 2020r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej odbyło się uroczyste pożegnanie w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne n/w czterech funkcjonariuszy naszej Komendy:

- bryg. Piotr Miłosz - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
- bryg. Robert Bagniuk - naczelnik wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego
- asp. Krzysztof Prokop - starszy dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego
- mł. bryg. Dariusz Buczel - dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego 

W uroczystości udział wzięli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu – bryg. Krzysztof Szyszka, z-ca Komendanta Miejskiego - bryg. Paweł Kaliński, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu oraz emerytowani strażacy – wieloletni współpracownicy odchodzących na emeryturę. 

      Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu odczytał decyzje o zwolnieniu ze służby wyżej wymienionych funkcjonariuszy oraz podziękował im za wspólne lata pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Następnie odbyła się uroczysta, ostatnia zmiana służby z udziałem bryg. Piotra Miłosza, podczas której podziękował on wszystkim funkcjonariuszom za dotychczasową współpracę.
 

   ______________________________________________________________________

4 marzec 2020

        W dniu 21.02.2020r w Pisarzowicach pow. Kamiennogórski odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska strażaków PSP w tenisie stołowym. Uczestników mistrzostw przywitał Komendant powiatowy w Kamiennej Górze bryg. Sławomir Graczyk , Mistrzostwa w imieniu Komendanta Wojewódzkiego otworzył st.asp. Zbigniew Żurowski z KW PSP we Wrocławiu .  Nasi funkcjonariusze z KM PSP w Wałbrzychu należą od lat do ścisłej czołówki w tej dyscyplinie sportu.  Mistrzem Województwa został st. asp. Sylwester Poręba natomiast mł. ogn. Marcin Korus uplasował się na trzecim miejscu.
 

   ______________________________________________________________________

9 styczeń 2020

  III edycja nagrody ANIMUS FORTIS (Mężny Duch)


Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. W kategorii indywidualnej („Osobiste męstwo”) – osobie, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej (może to być osoba pełniąca służbę lub zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze); w kategorii instytucjonalnej – przedstawicielowi instytucji, która znacząco wpłynęła swoimi działaniami na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatami mogą zostać osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami instytucji, które realizują bezpośrednio, bądź współuczestniczą w realizacji szeroko pojętych zadań ratowniczych (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).
Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby, jak i instytucje, w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Kapituła złożona z 13 członków przyzna statuetkę, będącą miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”, upamiętniającego medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości oraz dyplomy honorowe. Nagroda objęta jest patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Dyrektora WIM, tel. 261-817-721, e-mail: mzlotkowska@wim.mil.pl

Regulamin konkursu
Wniosek o nagrodę indywidualną
Wniosek o nagrodę instytucjonalną

Opracowanie: Wydział Prezydialny, Gabinet Komendanta Głównego

   ______________________________________________________________________

8 styczeń 2020

         To już tradycja, że  w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  nasza Komenda zorganizowała dobrowolną zbiórkę pieniędzy na szczytny cel. W tegoroczną akcję charytatywną włączyli się wszyscy funkcjonariusze i pracownicy wałbrzyskiej PSP oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wałbrzych. Głównymi inicjatorami akcji byli Tomasz Sopala oraz Krzysztof Stachyrzak.

          Zbiórka dotyczyła małej Natalki, córki chrzestnej sekc. Tomasza Sopali, ratownika naszej komendy służącego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Natalka, choć jest malutkim dzieckiem na co dzień zmaga się z kilkoma, bardzo poważnymi schorzeniami, a mianowicie stwardnienie guzkowate, padaczka lekooporna, oraz zespół preekscytacji (WPW). Fundusze, które udało się uzbierać zostały w pełni przekazane na turnus rehabilitacyjny w klinice rehabilitacyjnej dla dzieci w Karpaczu. Dzień, który został wybrany na przekazanie vouchera rodzicom Natalki nie był przypadkowy, ponieważ dokładnie 4 stycznia Natalka obchodziła swoje pierwsze urodziny. Jeszcze raz życzymy sto lat w uśmiechu, oraz wytrwałości w rehabilitacjach.
 

   ______________________________________________________________________

20 Grudzień 2019

         19 grudnia na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA SCANIA
z napędem 4×4 i silnikiem o mocy 360 koni mechanicznych.

Aktu przekazania nowego pojazdu na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu
bryg. Krzysztofa Szyszkę, dokonał z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu
st. bryg. Marek Kamiński. Poświęcenia nowego wozu dokonał ks. Jacek Biernacki, kapelan wałbrzyskich strażaków.

W uroczystości rownież udział wzięli wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska, starosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk
i zastępca prezesa WSSE "Invest - Park" Kamil Zieliński, a także przedstawiciele policji
i strażacy emeryci. Poświęcenia nowego wozu dokonał ks. Jacek Biernacki, kapelan wałbrzyskich strażaków.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla naszych strażaków w kwocie ponad 960 tyś zł. nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie ze strony m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, gminy Wałbrzych, Starostwa Powiatowego, gminy Jedlina-Zdrój oraz Szczawno Zdrój.

W drugiej części uroczystości w Komendzie Miejskiej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy tutejszej komendy.


 

   ______________________________________________________________________

9 Grudzień 2019

        W dniu 28 listopada 2019r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka w sposób uroczysty dokonał wręczenia nominacji na wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerskim  strażakom tutejszej Komendy. Do stopnia ogniomistrza awansowany został mł. ogn. Piotr Różycki, natomiast stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: st. sekc. Dominik Adamczyk, st. sekc. Marcin Chyciński, st. sekc. Kamil Kościelecki, st. sekc. Leszek Literski, st. sekc. Maksymilian Łatka, st. sekc. Grzegorz Różański, st. sekc. Wojciech Trzepadłek, st. sekc. Robert Zając.  Swój pierwszy awans w korpusie podoficerkim odbierali: st. str.  Jakub Skrabka oraz st. str. Tomasz Sopala.
        Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomu z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymał go mł. asp. Piotr Łyskawa. Ponadto  w uznaniu za wzorową postawę, zaangażowanie i profesjonalizm podczas udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w dniach 19.09.2019r  w miejscowości Nowa Ruda oraz w dniu 13.10.2019r. na terenie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, dyplomem Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu wyróżnieni zostali: mł. ogn. Krzysztof Kaczanowski,  mł. ogn. Przemysław Gad, st sekc. Paweł Siodłak.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów
w służbie.
 

   ______________________________________________________________________

6 Listopad 2019

    

 

   ______________________________________________________________________

5 Listopad 2019

     Dnia 24 października 2019 roku przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia ratownicze pt. „TERROR 2019”. W scenariuszu założono, że grupa terrorystów próbowała dokonać zamachu na jeden z obiektów znajdujących się w mieście. Grupa zostaje jednak zidentyfikowana przez działania operacyjne Policji. Następuje pościg za uciekającymi, którzy ukrywają się w tunelu kolejowym. W trakcie ucieczki dochodzi do porwania kilkuosobowej grupy turystów.
      W trakcie działań Policji do Stanowiska Kierowania PSP w Wałbrzychu wpłynęła informacja o rozpyleniu niezidentyfikowanej substancji w tunelu oraz o tym, że terroryści z zakładnikami uciekli w stronę Jedliny - Zdroju, gdzie nastąpiła ucieczka terrorystów, a zakładnicy gubią się w lesie.
      Działania Straży Pożarnej polegały na pracy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Wałbrzych-2” w zakresie określenia substancji niebezpiecznych, które mogły być pozostawione przez terrorystów oraz jej neutralizację. Równolegle prowadzone były działania zabezpieczające (zabezpieczenie wodne) oraz działania poszukiwawcze w terenie otwartym.
       Ćwiczenia miały na celu koordynację wspólnych działań wielu służb podczas tego typu zagrożenia. Współpracowano bezpośrednio z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Ochrony Kolei, pracownikami PLK, zarządzaniem kryzysowym miasta i powiatu. Podczas ćwiczeń sprawdzono również możliwości rozwiązania problemów łączności radiowej w trudnym terenie wykorzystując samochód dowodzenia i łączności z KW PSP we Wrocławiu.
        W ćwiczeniach ze strony straży pożarnej uczestniczyli ratownicy: KM PSP Wałbrzych, OSP w KSRG z terenu powiatu, JRS OSP Wrocław, OSP GPR Wałbrzych.

   ______________________________________________________________________

3 październik 2019

           2 października w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uroczyście wręczyli promesy na dofinansowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych, udzielone w ramach programu „Mały Strażak”.

Na uroczystości obecny był szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, Wicemarszałek województwa  Marcin Gwóźdź, Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu, a także Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu nadbryg. Adam Konieczny.

Promesy przekazane zostały przedstawicielom 40 jednostek OSP z regionu wałbrzyskiego (Wałbrzych, powiat wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki).

Ochotnicze straże pożarne ze środków dotacji „Mały Strażak” zakupią najpotrzebniejszy sprzęt ratowniczy, pożarniczy i pomocniczy niezbędny do ratowania zdrowia i życia mieszkańców naszego regionu.

OSP z terenu naszego powiatu w ramach dotacji zakupią:
1. OSP Wałbrzych: Agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, pilarkę spalinową, detektor wielogazowy - za 14 302 zł;
2. OSP Boguszów: Agregat wysokociśnieniowy do zabudowy nowego samochodu - za 20 000 zł;
3. OSP Mieroszów: Prądownice pionowe, lance gaśnicze, sprzęt pneumatyczny wysokociśnieniowy i sprzęt oświetleniowy (najaśnice) - 20 000 zł;
4. OSP Grzędy: Motopompę szlamową, piłę do stali i betonu za 20 000 zł;
5. OSP Witków: Motopompę szlamową za 12 000 zł;
6. OSP Czarny Bór: Lancę gaśniczą i prądownice wodne za 7900 zł,
7. OSP Jaczków: Poduszki pneumatyczne, zestawy oświetleniowe i detektor wielogazowy za 19 000 zł.
8. OSP Głuszyca: Sprzęt armatury wodnej, a także podręczny sprzęt gaśniczy i pirometr - 13 699 zł;
9. OSP Sokołowsko: Piłę do cięcia stali i betonu, piłę do drewna, najaśnicę, pirometr, detektor wielogazowy i prądownicę wodną za 18 000 zł.

 

   ______________________________________________________________________

27 wrzesień 2019

 List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

   ______________________________________________________________________

26 wrzesień 2019

 Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku

   ______________________________________________________________________

20 wrzesień 2019

       W dniu 16.09.2019r. odbył się I Turniej "INVEST-PARK Street Ball” zorganizowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W zawodach udział wzięło 10 drużyn m.in. pracownicy firm WSSE oraz przedstawiciele wałbrzyskich służb mundurowych. Drużynę straży pożarnej  reprezentowali: mł. bryg. Andrzej Ciosk - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze, bryg. Paweł kaliński - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, strażacy - st. sekc. Wojciech Trzepadłek oraz st. sekc. Radosław Jaroszewski.

Turniej wygrała firma Krause, drugie miejsce zajęła drużyna wałbrzyskiej policji, a na najniższym stopniu podium znalazła się Faurecia Frames. Nasi strażacy otarli się o finał, zajmując ostatecznie 4 miejsce.

Dodatkowymi atrakcjami imprezy był pokazowy mecz w wykonaniu zawodników na wózkach Górnika Toyota Wałbrzych oraz pokaz wsadów do kosza zaprezentowany przez jednego z czołowych polskich dunkerów – Arkadiusza ArO Przybylskiego.
 

   ______________________________________________________________________

3 wrzesień 2019

       "Help children with rare diseases! Strengthen their rights!” (ang. "Pomóż dzieciom cierpiącym na rzadkie choroby! Wzmocnij ich prawa!”) – pod takim hasłem Ambasador Fundacji Care-for-Rare – Jörg Richter przemierza wszystkie kraje graniczące z Niemcami. Wartym podkreślenia jest, iż całą tę trasę pokonuje rowerem odwiedzając przy tym dzieci cierpiące na rzadkie choroby, ich rodziców oraz personel medyczny, który otacza opieką wyżej wymienionych chorych. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące ludzi, którzy nie zawsze mają dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, a spowodowane jest to rzadkością występowania ich chorób. Szczególnie jeśli dotyczy to dzieci.

Nie jest to pierwsza tego typu akcja przeprowadzona przez Jörga - w 2018 r. odbył on podobną podróż z San Francisco do Nowego Jorku, w 2017 r. z Monachium do Madrytu, a w 2015 r. z zachodniego na wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej.

W dniach 21-22.08 mieliśmy przyjemność gościć Jörga w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 naszej Komendy. Opowiedział on o swoim projekcie, oraz skorzystał z możliwości noclegu przed wyruszeniem w dalszą cześć trasy. Warto nadmienić, iż Jörg jest emerytowanym, niemieckim strażakiem.

 

   ______________________________________________________________________

28 sierpień 2019

XVI Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Sporcie Pożarniczym

            W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyły się XVI Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Sporcie Pożarniczym.  W tegorocznych mistrzostwach udział wzięły 26 Komendy Miejskie i Powiatowe z terenu dolnego śląska.

Strażacy rywalizowali w dwóch konkurencjach, pożarniczy tor przeszkód oraz pożarnicze ćwiczenia bojowe. Reprezentanci  wałbrzyskiej Komendy bardzo długo ćwiczyli do mistrzostw. Zawodnicy w składzie poniżej dołożyli wszelkich starań, aby godnie reprezentować KM PSP w Wałbrzychu.

- asp. Adrian Jabłoński  kierownik grupy
- asp. Krzysztof Pernal
- mł. ogn. Rafał Jamroży
- mł. ogn. Grzegorz Jagodziński
- mł. ogn. Mariusz Pierzynka
- st.sekc. Mateusz Ozimek
- st.sekc. Michał Mil
- sekc. Tomasz Budkiewicz
- sekc. Grzegorz Seruga

Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka postanowił wyróżnić nagrodami finansowymi członków reprezentacji  KM PSP w Wałbrzychu za uplasowanie się w klasyfikacji ogólnej na 5 miejscu. 

 

   ______________________________________________________________________

22 sierpień 2019

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku- Słowo wstępne Komendanta Głównego PSP
- Tryb i zasady
- Wniosek
- Przykładowy wniosek

 

   ______________________________________________________________________

15 sierpień 2019

Informacja o bezpiecznych kąpieliskach

Informacja o kąpieliskach przekazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się pod linkiem: http://sk.gis.gov.pl

Serwis kąpieliskowy jest systemem informacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin.

Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic.

 

   ______________________________________________________________________

9 sierpień 2019

          Na podstawie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
w dniu 21 czerwca 2019 roku przekazano do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie samochód specjalny SRChem Man. W imieniu Komendanta Głównego oficjalnego przekazania prezesowi OSP Jaczków  dh. Sławomirowi Łatce dokonał Komendant Miejski  PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka.  Na uroczystości obecni byli członkowie OSP Jaczków, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu oraz dowódca JRG 2. Życzymy aby nowo pozyskany samochód przyczynił się do wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Czarny Bór oraz  służył bezawaryjnie druhom z OSP Jaczków.

 

   ______________________________________________________________________

1 sierpień 2019

  

   ______________________________________________________________________

18 lipiec 2019

 Wykorzystanie Skokochronów w działaniach ratowniczych 

   ______________________________________________________________________

v 17 lipiec 2019

  

   ______________________________________________________________________

11 lipiec 2019

 LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP 

   ______________________________________________________________________

21 czerwiec 2019

           W dniach 10-14 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Pstrąże odbyła się ćwiczenie odnawiające certyfikat Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej USAR Poland wg standardów INSARAG (Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Poszukiwania i Ratownictwa działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych). Ćwiczenie zakończyło się wynikiem pozytywnym dzięki czemu USAR Poland otrzymała certyfikat na kolejne 5 lat.

           Polscy strażacy przed przystąpieniem do symulowanej misji ratowniczej w kraju dotkniętym w tym przypadku trzęsieniem ziemi musieli między innymi przejść wszystkie procedury związane z przekroczeniem granicy drogą powietrzną i nieprzerwanie przez kilkadziesiąt godzin prowadzić działania ratownicze w wyznaczonych strefach współpracując z grupami z zagranicy. Podczas całej misji Polska grupa organizacyjnie i logistycznie musi wykazać się samowystarczalnością oraz możliwością wsparcia na różnych szczeblach działań koordynujących pracę innych grup uczestniczących w akcji ratowniczej.

Działania te od samego początku były oceniane przez zespół niezależnych ekspertów z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Niemiec, Węgier, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Litwy.

           Certyfikat INSARAG to potwierdzenie profesjonalizmu i zdolności do prowadzenia działań poszukiwawczych i ratowniczych na najwyższym światowym poziomie.

           To już  trzeci certyfikat USAR Poland, ale po raz pierwszy wkład w ten niewątpliwy sukces mieli wałbrzyscy strażacy. W procesie recertyfikacji wzięło udział 17 ratowników w tym jeden pies ratowniczy SGPR Wałbrzych.

           Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu biorąc pod uwagę szczególne zaangażowanie ratowników SGPR postanowił ich wyróżnić i nagrodzić. W tym celu 21.06.2019 roku w siedzibie komendy zostało zorganizowane spotkanie na którym, Komendant mógł pogratulować i wysłuchać relacji z przebiegu ćwiczenia.

1.        bryg. Paweł Kaliński,
2.        kpt. Piotr Smoliński,
3.        mł. kpt. Daniel Malinowski,
4.        asp. sztab. Krzysztof Stachyrzak,
5.        asp. Patryk Gajowy,
6.        asp. Tomasz Dębski,
7.        asp. Piotr Gnosowski,
8.        asp. Robert Wesołowski,
9.        asp. Krzysztof Pernal,
10.      asp.
Robert Strojny,
11.      st. ogn. Wojciech Rzepa,
12.      ogn. Jacek Babula,
13.      mł. ogn. Paweł Zimnowodzki,
14.      mł. ogm. Kamil Kroczyński,
15.      mł. ogn. Paweł Markiewicz,
16.      mł. ogn. Tomasz Pryczek,
17.      sekc. Grzegorz Seruga
18.      pies ratowniczy Zoja

 

   ______________________________________________________________________

19 czerwiec 2019

           W nocy 14/15 czerwca 2019r. wałbrzyscy strażacy z JRG 1 i JRG 2 zostali zadysponowani do pożaru hal hurtowni motoryzacyjnej przy ul. Reja w Wałbrzychu. Ogień pojawił się przed godziną 2 w nocy na dachu hali przy budynku administracyjno-biurowym, oraz w drugim budynku magazynowym na terenie firmy. Pożarem objęte było ok 1000m2. Łącznie ewakuowano 19 mieszkańców sąsiedniego budynku. W akcji brało udział 12 zastępów z PSP w Wałbrzychu oraz 4 zastępy druhów z OSP Boguszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice oraz Gorce.

Przyczyny pożaru ustala policja.
 

   ______________________________________________________________________

14 czerwiec 2019


 

   ______________________________________________________________________

3 czerwiec 2019

         Dnia  31 maja 2019 roku na Rynku w Wałbrzychu odbyła się uroczystość nadania i przekazania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu połączona z powiatowymi obchodami „Dnia Strażaka”.  To doniosłe wydarzenie w historii wałbrzyskiej straży  poprzedzała msza święta w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i świętych Aniołów Stróżów
w Wałbrzychu.

W uroczystości brali udział m.in. Z-ca komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka, wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Komendanci miejscy i powiatowi z województwa dolnosląskiego, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Kułak – sekretarz Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla KM PSP w Wałbrzychu, burmistrzowie i wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wałbrzyskiej straży pożarnej.

Dodatkowo w samej uroczystości udział wzięły jednostki policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej „Wałbrzych” wchodzący w skład grupy USAR Poland, ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Wałbrzych-2”, przedstawiciele OSP Wałbrzych wraz z psami ratowniczymi oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Wałbrzych z klasy pożarniczej IV LO w Wałbrzychu.

Sztandar, przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachima Brudzińskiego, został ufundowany i wykonany dzięki staraniom społecznego komitetu, któremu przewodniczył wicewojewoda dolnośląski Krzysztof Kamil Zieliński.

Zgromadzeni na Rynku mogli podziwiać również występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, kompanię honorową Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kompanię honorową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, sztandar Miasta Wałbrzych i sztandar Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Lista Odznaczonych 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 roku odznaczył n/w strażaków:

Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”
- st. ogn. Andrzej Figura, 

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”
- st. kpt. Paweł Gluza,
- kpt. Krzysztof Bober,
- asp. Paweł Koropczuk,
- asp. Rafał Bawoł,
- mł. asp. Rafał Kasperczyk,
- mł. asp. Robert Kurowski,
- ogn. Adrian Kułakowski,
- ogn. Daniel Borys,
- ogn. Sławomir Bator,
- ogn. Łukasz Rostkowski,
- ogn. Krzysztof Spyrka,
- ogn. Kamil Szerszeń
- ogn. Krzysztof Guzik,
- ogn. Monika Reczuch,
- ogn. Bogdan Pyda,
- mł. ogn. Kamil Kroczyński,
- mł. ogn. Mariusz Dembiczak.

Postanowieniem nr 4/OP/2019 z dnia 19 kwietnia 2019r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył „SREBRNĄ ODZNAKĄ ZAŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”:
- mł. kpt. Krzysztof Jędrzejczyk

Postanowieniem nr 3/OP/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył „BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZAŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”:
- ogn. Sławomir Barzański,
- mł. ogn. Rafał Jamroży,
- mł. ogn. Tomasz Kępiński,
- mł. ogn. Marcin Łyzuń,
- mł. ogn. Adrian Sadowski.
- ogn. Jakub Wiśniowski. 

Komendant Główny PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych wyróżnił dyplomem:
- kpt. Tomasz Kwiatkowski.

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE

Rozkazem personalnym nr 674/KADR/19 z dnia 19 kwietnia 2019 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019 roku wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów:

do stopnia brygadiera awansowana została:
- mł. bryg. Agnieszka Mendelska,

do stopnia młodszego brygadiera awansował:
-  st. kpt. Konrad Pełczyński,

do stopnia kapitana awansowani zostali:
- mł. kpt. Piotr Smoliński,
- kpt. Mariusz Sordyl. 

Rozkazem Personalnym nr 1/2019 oraz 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. Komendant Główny PSP nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów, trzem strażakom Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu:

Awanse na wyższe stopnie otrzymują:

Stopień  aspiranta sztabowego:
- st. asp. Krzysztof Stachyrzak, 

Stopień  starszego aspiranta:
- asp. Sylwester Poręba, 

Stopień aspiranta:
- mł. asp. Anita Minkiewicz – Kończa,
- mł. asp. Krzysztof Pernal.  

Rozkazem Personalnym nr WK/123.2.1.2019 z dnia 19 kwietnia 2019r. oraz WK/123.3.1.2019 z dnia 19 kwietnia 2019r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadał z dniem 4 maja br. wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów, strażakom Komendy Miejskiej PSP Wałbrzychu: 

Awanse na wyższe stopnie otrzymują: 

Stopień  ogniomistrza:
- mł. ogn. Jacek Babula,
- mł. ogn. Sławomir Barzański,
- mł. ogn. Piotr Gniłka,
- mł. ogn. Paweł Heral,

Stopień  młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Damian Babiarz,
- st. sekc. Łukasz Bodziony,
- st. sekc. Małgorzata Dworak-Chycińską,
- st. sekc. Przemysław Jadczak,
- st. sekc. Grzegorz Jagodziński,
- st. sekc. Marcin Korus,
- st. sekc.
Kamil Leszczyński,
- st. sekc. Adam Michałkiewicz,
- st. sekc. Mariusz Pierzynka,
- st. sekc. Marcin Tobiasz,
- st. sekc. Patryk Wolak, 

do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:
- sekc. Michał Michalski,
- sekc. Piotr Pasieka,

do stopnia sekcyjnego awansowany został:
- st. str.  Piotr Wiktorowski.

 

   ______________________________________________________________________

3 czerwiec 2019

List Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego

 

 

   ______________________________________________________________________

22 Maj 2019

XXXVI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w tenisie stołowym

             W dniach 15-17 maja 2019 roku w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua -Zdrój w Wałbrzychu odbyły się XXXVI Mistrzostwa Polski strażaków PSP w tenisie stołowym. Zawodników na ziemi Wałbrzyskiej przywitali Z-ca Wojewody Dolnośląskiego Kamil Krzysztof Zieliński, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu st. bryg Adam Konieczny oraz Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka. Mistrzostwa otworzył Komendant Wojewódzkiego st. bryg. Adam Konieczny.
W wyniku trzydniowej rywalizacji nasze województwo w klasyfikacji drużynowej uplasowało się na 5 pozycji.

Klasyfikacja drużynowa końcowa:
1. Podkarpackie
2. Śląskie
3. Opolskie
4. Pomorskie
5. Dolnośląskie
6. Podlaskie
7. Mazowieckie
8. Lubelskie
9. Kujawsko-pomorskie
10. Lubuskie
11. Warmińsko-mazurskie
12. Wielkopolskie
13. Łódzkie
14. Świętokrzyskie

W klasyfikacji indywidualnej nasi strażacy z KM PSP w Wałbrzychu uplasowali się odpowiednio :
st. asp .Sylwester Poręba 6 miejsce
mł. ogn. Marcin Korus przedział 25-28

Klasyfikacja Indywidualna Końcowa:
1. Chmiel Paweł mazowieckie
2. Chmiel Piotr podlaskie
3. Lubaś Sebastian podkarpackie
4. Stochmal Maciej świętokrzyskie
5. Jurkiewicz Tomasz podkarpackie
6. Poręba Sylwester dolnośląskie
7. Brieger Michał pomorskie
8. Derkowski Arkadiusz kujawsko pomorskie

Mistrzostwa Polski zamknął w imieniu KG PSP przedstawiciel Komendanta mł. bryg Szymon Ławecki, który pogratulował wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji, podkreślił wysoki poziom mistrzostw oraz wręczył nagrody zwycięzcą wraz z kierownikiem mistrzostw bryg. Pawłem Kalińskim Z-cą Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu.

 

   ______________________________________________________________________

15 Maj 2019

          
 

   ______________________________________________________________________

30 Kwiecień 2019

           W dniach 10-12 kwietnia bieżącego roku  specjalistyczna grupa z JRG 2 brała udział w ćwiczeniach  z ratownictwa chemicznego w zakładzie Faurecia. Ćwiczenia polegały na zapoznaniu ratowników z zagrożeniami występującymi  w obiekcie oraz procedurami na wypadek awarii.
 

   ______________________________________________________________________

30 Kwiecień 2019

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

 

   ______________________________________________________________________

30 Kwiecień 2019

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka
 

   ______________________________________________________________________

30 Kwiecień 2019

Życzenia Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

 

   ______________________________________________________________________

19 Kwiecień 2019

  

   ______________________________________________________________________

19 Kwiecień 2019

  

   ______________________________________________________________________

19 Kwiecień 2019

  

   ______________________________________________________________________

5 Kwiecień 2019

  

   ______________________________________________________________________

4 Kwiecień 2019

          30 marca w Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych Bogaczowicach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W konkursie wzięło udział 13 uczestników - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych reprezentujących Gminy Powiatu Wałbrzyskiego oraz klasę strażacką Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał bryg. Paweł Kaliński - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz Bogdan Stochaj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Po teście pisemnym młodzież udała się nad Zalew w Starych Bogaczowicach, gdzie czekały na nich atrakcje na strzelnicy. Dzięki uprzejmości Sudeckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego odbył się pokaz broni. Pełnoletni śmiałkowie mogli też spróbować swoich sił w strzelaniu. Po powrocie do Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego, odbył się drugi etap konkursu – odpowiedzi ustne, w których uczestniczyli ci uczniowie, którzy w teście pisemnym zdobyli najwięcej punktów. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Mateusz Pisarczyk ze Starych Bogaczowic. Wśród klas VII-VIII i gimnazjalistów najlepsza była Emilia Budzis z Boguszowa - Gorc. W najstarszej grupie młodzieży ponadgimnazjalnej najlepiej swoją wiedzę zaprezentował Piotr Linkowski -  reprezentant Boguszowa - Gorc. Zwycięzcy z każdej grupy wiekowej już za miesiąc będą reprezentować Powiat Wałbrzyski w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń w przyrodzie i cywilizacji, poznanie historii i tradycji polskiego pożarnictwa, a także współczesnej techniki pożarniczej. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałbrzychu oraz Gminę Stare Bogaczowice. Tegoroczne nagrody, to sprzęt elektroniczny, bony zakupowe oraz okolicznościowe medale.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom za przygotowanie do konkursu, a także wszystkim funkcjonariuszom, druhom OSP i samorządowcom, którzy włożyli wkład w tegoroczne eliminacje powiatowe.

   ______________________________________________________________________

25 Marzec 2019

   ______________________________________________________________________

21 Marzec 2019

            16 marca 2019 r. przeprowadzono zostały ćwiczenia ratownicze o kryptonimie „TRZĘSIENIE ZIEMI – 2019”. Scenariusz ćwiczeń przedstawiał się następująco:

O godzinie 1000 otrzymano zgłoszenie o trzęsieniu ziemi, którego epicentrum miało miejsce w okolicach ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu. Na wskazanym terenie znajdują się budynki zakładów produkcyjnych. W wyniku silnych wstrząsów nastąpiła utrata stabilności konstrukcji obiektów oraz ich zawalenie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z JRG 2 jedna z osób będąca na miejscu katastrofy przekazała informacje przybyłemu zespołowi, po czym straciła przytomność. Zadaniem zastępu z JRG 2 było wykonanie zakresu podstawowego ratownictwa poszukiwawczego, czyli zdobycie jak największej ilości potrzebnych informacji oraz zabezpieczenie miejsca działań. W następnej kolejności do działań skierowana została Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza „Wałbrzych”.

Zadaniem ćwiczących zespołów było przeszukanie gruzowiska podzielonego na  sektory. W każdym z nich znajdowały się osoby poszkodowane. W celu lokalizacji osób poszkodowanych użyte zostały zespoły z psami ratowniczymi, a także urządzenia lokalizacyjne. Ratownicy wykonywali stabilizację naruszonych konstrukcji, stosowali techniki wysokościowe oraz ewakuowali osoby z ciasnych przestrzeni, a także udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy z jednostek:
KM PSP Wałbrzych – JRG 1 i JRG 2, w tym ratownicy SGPR „WAŁBRZYCH”,
OSP JRS „WROCŁAW”,
GPR OSP „SIECHNICE”,
OSP GPR „WAŁBRZYCH”,
łącznie 40 osób.

Pozorantami podczas  ćwiczeń była młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego
w Wałbrzychu – członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP GPR „WAŁBRZYCH”.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie współpracy podzespołów ratowniczych mogących brać udział w  tego typu zdarzeniach.

   ______________________________________________________________________

14 Marzec 2019

W dniu 9 marca 2019r.  w Boguszowie Gorcach, w remizie OSP odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze OSP Boguszów. Druhowie w obecności zaproszonych gości podsumowali ubiegły rok, a także przedstawili plany na rok 2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego - Iwona Frankowska, Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów Gorce – Sebastian Drapała,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych – Marcin Całów, Inspektor U.M. Boguszów Gorce – Grzegorz Zając  oraz  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka.

Spotkanie stało się okazją  do wręczenia władzom Ochotniczej Straży Pożarnej  Boguszów Decyzji nr I/119 KSRG  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 grudnia 2018 roku o Włączeniu jednostki OSP Boguszów do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 

   ______________________________________________________________________

13 Marzec 2019


 

   ______________________________________________________________________

12 Marzec 2019

Powołanie społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu


 

   ______________________________________________________________________

8 Marzec 2019

           W dniu 5 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków – bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka wręczył uroczyście  akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 20-lecia  i 30- lecia pracy zawodowej. Spotkanie to było również okazją do wręczenia decyzji przyznających nagrody pieniężne dwóm strażakom, którzy zajęli odpowiednio I i II miejsce podczas  Mistrzostw Dolnego Śląska Strażaków PSP w Tenisie Stołowym.

            W słowach kierowanych do wyróżnionych strażaków Komendant Miejski PSP
w Wałbrzychu podkreślał, iż powyższymi wyróżnieniami doceniony został przede wszystkim ich trud i zaangażowanie podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz wyraził nadzieję na dalsze sukcesy odnoszone na drodze zawodowej.

            Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
 

   ______________________________________________________________________

8 Marzec 2019

           W dniu 04 marca 2019 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu za 2018 rok, w tym przede wszystkim realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.

                W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kraczkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Sylwestra Wawrzyniak oraz przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, a także kadra kierownicza komendy na czele z bryg. mgr inż. Krzysztofem Szyszką – Komendantem Miejskim PSP w Wałbrzychu.

              Odprawę poprowadził bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, który przy pomocy

prezentacji multimedialnej podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2018r. Przedstawił m. in. statystykę zdarzeń z podziałem na ich rodzaj, zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzycha jak i powiatu wałbrzyskiego, wyposażenie komendy oraz jednostek OSP, zrealizowane w 2018 roku szkolenia, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej,  a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP w Wałbrzychu na 2019 rok.

                W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w działania na rzecz  poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim oraz zaprosił do dalszej współpracy w tym zakresie.
 

   ______________________________________________________________________

19 Luty 2019

     Dyplom dla KM PSP w Wałbrzychu za zajęcie II miejsca na terenie Województwa Dolnośląskiego w generalnej klasyfikacji sportowej za rok 2018

  

Dyplom dla KM PSP za szczególne zaangażowanie w organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków JRG


 

   ______________________________________________________________________

13 Luty 2019

         W dniu 05.02.2019r w Pisarzowicach pow. Kamiennogórski odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska strażaków  PSP w tenisie stołowym. Nasi funkcjonariusze  z KM PSP w  Wałbrzychu  byli bezkonkurencyjni  i zajęli dwa pierwsze miejsca . Mistrzem Województwa został st. sekc. Marcin Korus , natomiast drugie miejsce zajął asp. Sylwester Poręba.
 

   ______________________________________________________________________

13 Luty 2019

Podziękowanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Jarosława Zielińskiego


 

   ______________________________________________________________________

31 Styczeń 2019

         Na początku roku strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odwiedzili szkoły z terenu miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego. W trakcie wizyt przekazane zostały placówkom oświatowym kalendarze plakatowe na rok 2019. Jednocześnie nasza wizyta w szkołach miała charakter prewencyjny. Poruszona została tematyka zagrożeń okresu świąteczno - noworocznego (fajerwerki, świeczki), zagrożeń związanych z okresem zimowym (zabawy na lodzie, sporty zimowe, niskie temperatury), zagrożeń związanych z sezonem grzewczym (w tym tlenek węgla).
 

   ______________________________________________________________________

11 Styczeń 2019

         W dniu 7.01.2019r.  w sali wykładowej JRG Nr 2 zostało zorganizowane,  po raz pierwszy w nowym roku, spotkanie podczas którego Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu wręczał uroczyście wałbrzyskim strażakom obchodzącym jubileusz pracy zawodowej/służby listy gratulacyjne, wraz z życzeniami dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
        Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów w stopniu służbowym w korpusie podoficerskim, nadanych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z okazji  Święta Niepodległości oraz mianowania na stałe po zakończeniu 3-letniego okresu służby przygotowawczej.
         Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

 

   ______________________________________________________________________

Archiwum 2018
Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011

Kalendarz zmianowy 2021r.


 

 

 

 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2016r.