Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności
27 Grudzień 2018

      Jak co roku strażacy zaangażowali się w pomoc potrzebującym osobom. W dniu 21 grudnia 2018 roku z-ca Komendanta Miejskiego bryg. Paweł Kaliński wraz z kpt. Tomaszem Kwiatkowski oraz inicjatorką akcji Angeliką Sobolewską przekazali na ręce Pani Katarzyny Nowak z Jedliny Zdrój vouchery na rehabilitacje jej córeczki Dorotki.

      Dziewczynka urodziła się z przepukliną oponowo - rdzeniową czyli rozszczepem kręgosłupa, Dorotka nie porusza nóżkami oraz nie ma w nich czucia, nie jest w stanie sama chodzić. Ponadto boryka się z pęcherzem neurogennym i musi być cewnikowana, a także ma zwichnięte bioderka, stópki końsko - szpotawe i przodopochylenie miednicy. Jej rehabilitacja jest bardzo kosztowna, aby dziewczynka miała możliwość jak największej samodzielności w przyszłości potrzebuje stałej rehabilitacji.

      Dzięki strażakom i dobrym chęcią rehabilitanta Pana Macieja Smolana dziewczynka ma zapewnione 10 terapii neuro - rozwojowych metodą NDT-Bobath, 2 - tygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Intensywnej Rehabilitacji Dzieci „Michałkowo” oraz 10 zajęć rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji „Sensorek”.  

 

   ______________________________________________________________________

24 Grudzień 2018

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP


 

   ______________________________________________________________________

24 Grudzień 2018

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

 

   ______________________________________________________________________

24 Grudzień 2018

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego   ______________________________________________________________________

8 Grudzień 2018

                              ZMARŁ ST. ASP. W ST. SPOCZ. ADAM BROMBOSZ
Nie doczekawszy ukończenia 77 roku życia (ur. 24 grudnia 1941r.) dnia 5 grudnia 2018r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł st. asp. w st. spocz. Adam Brombosz.
W czasie zawodowej służby, którą rozpoczął 7 lutego 1961r. a zakończył 31 grudnia 1992r., związany był z wałbrzyskimi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej: ZSP/JRG, KRSP oraz WOSzP. Zajmował m. in. stanowiska: szefa zmiany, dowódcy II Oddziału, dowódcy kompanii oraz oficera ds. operacyjno - szkoleniowych. W WOSzP, był instruktorem zmianowym i wykładowcą.
W historii wałbrzyskiego pożarnictwa, zapisał się, jako strażak z najlepszym dorobkiem w sporcie pożarniczym. Był zawodnikiem, trenerem i kierownikiem naszych ekip. Uczestniczył w zawodach sportowo - pożarniczych - międzynarodowych i krajowych. Z sukcesami uprawiał też kulturystkę i siatkówkę.
Przez jedną kadencję zasiadał w wałbrzyskiej MRN. Był wiceprzewodniczącym Rady Oddziałowej ZZPP i Sod 5 września 1965r. do 31 grudnia 1998r. był wiceprezesem i prezesem Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wałbrzychu. W tym czasie był też sekretarzem ZW tego związku w Wałbrzychu.
Za osiągnięcia w służbie został m. in. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Funkcjonariusza Pożarnictwa oraz złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Cześć Jego pamięci
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę - 8 grudnia 2018r. na cmentarzu parafii pw. Św. Jerzego i MB Różańcowej w dzielnicy Biały Kamień – w Wałbrzychu. Początek o godz.-12:00.
 

   ______________________________________________________________________

23 Listopad 2018

          6 listopada 2018 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia straży pożarnej pod kryptonimem „Zamek Grodno 2018”, których celem było przećwiczenie gaszenia pożaru zabytkowego, trudnodostępnego obiektu, jakim jest Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu wałbrzyskiego (PSP i OSP), a także GOPR, Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciele UG Walim, pracownicy zamku oraz zaproszeni goście. Pomoc w pozoracji ćwiczeń wykonali uczniowie klas strażackich z Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Przyjęto założenie, które zakładało pożar Zamku Grodno położonego na szczycie Góry Chojna w Zagórzu Śląskim. W trakcie prowadzonych są prac remontowych polegających na przystosowaniu części obiektu na cele turystyczne dochodzi do zaprószenia ognia przez pracowników, którzy podjęli nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru przy pomocy dostępnego podręcznego sprzętu gaśniczego. Ogień szybko rozprzestrzenił się i objął pomieszczenie znajdujące się pomiędzy dwoma skrzydłami zamku. Jedyną drogą ucieczki dwóch członków ekipy remontowej jest przejście na wieżę zamkową. W wyniku podjętej próby ucieczki dochodzi do urazów kończyn dolnych dwóch osób. Wieża zamku znajduje się w strefie oddziaływania dymu. Ze względu na duże zadymienie pracownicy przebywający na wieży nie są w stanie opuścić strefy zagrożonej. Kolejni pracownicy (trzy osoby) uciekają na dolne kondygnacje obiektu oraz na dziedziniec zamkowy, gdzie tracą orientację. W wyniku ucieczki doznają obrażeń. O zaistniałej sytuacji powiadamiają straż pożarną.

Przedstawiony scenariusz ćwiczeń zakładał konieczność dostarczenia odpowiedniej ilości wody potrzebnej do gaszenia obiektu poprzez jej dowożenie, a następnie przetłaczanie na znaczne odległości. Wyzwaniem dla ćwiczących było również wykonanie ewakuacji osób znajdujących się w wieży zamkowej przy pomocy technik wysokościowych.

   ______________________________________________________________________

22 Listopad 2018

          Wałbrzyski odział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizował w dniu 26 października br. „Dzień Seniora”. Podczas spotkania omawiane były problemy i zagrożenia, z jakimi spotkać się mogą seniorzy. Prelekcje wygłosili przedstawiciele ZUS, Policji, Federacji Konsumentów, Banku Pocztowego. Ze strony Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu kpt. Tomasz Kwiatkowski oficer prasowy tut. komendy przybliżył zebranym założenia ogólnopolskiej kampanii społecznej PSP: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

   ______________________________________________________________________

9 Listopad 2018

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Źródło: mswia.gov.pl

   ______________________________________________________________________

7 Listopad 2018

        ZMARŁ PŁK POŻ. JAN MATYSEK- NESTOR WAŁBRZYSKICH STRAŻAKÓW

Dnia 5 listopada 2018r. zmarł, urodzony 31 maja 1922r. płk poż. w st. spocz. Jan Matysek. Pionier i Nestor wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej pochodził spod Starachowic. Podczas wojny, od maja 1942r. osadzony był niemieckim cywilnym lagrze i pracował, jako robotnik przymusowy, w nieludzkim warunkach przy wyrębie lasów. Zawodową służbę podjął w MZSP w Wałbrzychu - 19 listopada 1945r. W 1949r.- w ówczesnej Wojewódzkiej Szkole Pożarniczej w Wałbrzychu odbył kurs podoficerski. Cztery lata później - 1 lipca 1953r. został oficerem pożarnictwa. Zajmował w Wałbrzychu m. in. stanowiska: dowódcy I Oddziału MZSP- od 1959r., zastępcy miejskiego komendanta straży pożarnych (od 1960r.) i zastępcy komendanta, a następnie- od 1 czerwca 1972r.- komendanta straży pożarnych dla miasta i powiatu. Od 1 czerwca 1975r. do 14 listopada 1983r. był zastępcą komendanta wojewódzkiego straży pożarnych w Wałbrzych. Przez wiele lat specjalizował się w dziedzinie zapobiegania pożarom. Uczył rzemiosła strażackiego w Szkole Podoficerów Pożarnictwa i Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu. Przez dwie kadencje zasiadał w Miejskiej Radzie Narodowej Wałbrzycha. Położył niepodważalne zasług na polu zwalczania analfabetyzmu w wałbrzyskim pożarnictwie. Był ławnikiem sądowym. Przez wiele lat reprezentował wałbrzyska straż w siatkówce i w zawodach sportów-pożarniczych. Działał w ZOSP, m. in. jako skarbnik ZW w Wałbrzychu i wiceprezes ZOP ZOSP . Za nieprzeciętne zasługi odznaczony został wieloma wysokimi odznaczeniami, m. in. Krzyżem Kawalerski OOP i Złotym Znakiem Związku. Jako jedyny wałbrzyski strażak został uhonorowany tytułem „Zasłużonego Obywatela Wałbrzycha”- 29 kwietnia 1985r.

Płk poż. w st. spocz. Jan Matysek, byłem człowiekiem łagodnego charakteru, wsłuchanym w ludzkie sprawy. Był dla nas niekwestionowanym autorytetem.

                                                                      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
                                             Strażacy wałbrzyscy i pracownicy cywilni wałbrzyskiej PSP.Uroczystości pogrzebowe naszego Przełożonego i Przyjaciela, odbędę się w piątek - 9 listopada 2018r. na cmentarzu przy ul. Przemysłowej - nieopodal miejsc, w których pełnił służbę. Początek - godz. 12;00.

   ______________________________________________________________________

12 Październik 2018

        

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KAMPANII I MATERIAŁY DO POBRANIA

 

   ______________________________________________________________________

8 Październik 2018

         W dniu 3 października w sali wykładowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 odbyło się spotkanie służbowe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z załogą. Szef wałbrzyskich strażaków bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka przy pomocy prezentacji multimedialnej omówił najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania komendy zagadnienia, zebrane w cztery bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był sprawom operacyjno - szkoleniowym, drugi – kwatermistrzowsko - technicznym, trzeci zagadnieniom kadrowym, natomiast czwarty sprawom bieżącym.

         Na zakończenie spotkania Komendant Miejski odpowiadał na pytania licznie przybyłej na spotkanie załogi.
 

   ______________________________________________________________________

26 Wrzesień 2018

       List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego 


   ______________________________________________________________________

18 Wrzesień 2018

       W dniu 18.09.2018r. w sali wykładowej JRG Nr 2 odbyła się uroczystość ślubowania 5-ciu nowoprzyjętych strażaków, którzy pomyślnie przeszli wieloetapowy proces rekrutacji do służby przygotowawczej w KM PSP w Wałbrzychu. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, w obecności kadry kierowniczej oraz pracowników i strażaków komendy. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Stanowi symbol pełnego włączenia się do służby cieszącej się wśród społeczeństwa niesłabnącym zaufaniem i  dużym prestiżem. Jest również początkiem zawodowej drogi, wypełnionej szkoleniami i specjalistycznymi kursami, które mają na celu przede wszystkim zdobywanie i doskonalenie umiejętności ratowniczych by móc je właściwie wykorzystać w codziennej służbie.

      Przy okazji tej doniosłej uroczystości Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu przywitał w gronie wałbrzyskich strażaków 3-ch tegorocznych absolwentów  szkół pożarniczych, tj. 2-ch absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz 1-go absolwenta Centralnej Szkoły Aspirantów PSP w Częstochowie. Spotkanie było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskim.
 

   ______________________________________________________________________

7 Wrzesień 2018

                                               Potrzebna pomoc dla Izy

Dokładnie dziesięć lat temu dowódca zmiany I oławskiej JRG asp. sztab. Ignacy Kawałko żegnał się z nami, odchodząc na emeryturę. Mimo zakończenia służby, nie zerwał z pożarnictwem – prowadzi szkolenia i uczy ludzi, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, również podczas pikników i otwartych imprez plenerowych. Jego życie to pomoc innym – bezpośrednio w służbie, a później przez edukację.

Tym razem pomoc potrzebna jest Ignacowi, a konkretniej, jego córce Izie. Jeszcze w szkole średniej okazało się, że ta zawsze uśmiechnięta dziewczyna potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego. Znaleziono dawcę ale operacja nie zakończyła się sukcesem. Nastąpiło niestety  najpoważniejsze powikłanie – choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Od tamtego czasu, Iza ciągle walczy o życie. Ale jest bardzo silna i nie poddaje się. Zdała maturę, następnie rozpoczęła studia inżynierskie. Mimo nasilających się trudności z poruszaniem oraz problemami z oddychaniem, zdobyła tytuł inżyniera i… postanowiła kontynuować naukę. W tym roku obroniła pracę magisterską. Niestety, stan zdrowia uległ pogorszeniu…

By uratować Izę, konieczne są poważne i kosztowne operacje. Obecnie jest w wiedeńskim szpitalu, zaintubowana i podłączona do respiratora. Jeden dzień pobytu w szpitalu to niebagatelny koszt 1.500euro. My rozpoczęliśmy już zbiórkę, by wesprzeć naszego Kolegę w ratowaniu życia swojego dziecka. Apelujemy o przyłączenie się do tej akcji.

Izę można wesprzeć wpłatą na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Bank Millenium S.A

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

Tytuł wpłaty „Dla Izabeli Kawałko”
 

   ______________________________________________________________________

6 Wrzesień 2018

        Rusza konkurs "Aktywny senior to bezpieczny senior"

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

   ______________________________________________________________________

31 Sierpień 2018

        Decyzją personalną nr 209/2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 30.07.2018r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.08.2017 roku odszedł z-ca dowódcy zmiany III JRG nr 2 w Wałbrzychu asp. Michał Twardzik.

        Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki, asp. Michał Twardzik otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

   ______________________________________________________________________

31 Sierpień 2018

       Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, przystąpiła do programu ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo pn. "Twoja Krew, moje życie".
W Związku z powyższym 28.08.2018r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu kilkunastu strażaków z tutejszej KM PSP oddała krew.

     Jednocześnie należy nadmienić, iż jest to kolejna akcja, w której uczestniczyli funkcjonariusze z PSP w Wałbrzychu.

   ______________________________________________________________________

30 Sierpień 2018

W dniu 30 sierpnia 2018 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Wałbrzychu bryg mgr inż. Krzysztofem Szyszką, a Dyrektorem Oddziału Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego w Lubinie działającej przy KGHM Polska Miedź S.A. 

Głównym celem porozumienia jest współpraca w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych prowadzonych w ramach funkcjonowania Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „Wałbrzych oraz Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego.

Obie strony zobowiązały się do współdziałania podczas katastrof budowlanych, zawałów ziemnych, zdarzeń w obiektach podziemnych tj. jaskiń, grot, sztolni i szybów, a także podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Ponadto w ramach podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności strony zdeklarowały niesienie wzajemnej pomocy obejmującej organizowanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń, wymianę opinii oraz wykorzystywanie podczas działań ratowniczych posiadanego specjalistycznego sprzętu, a także specjalistów w tym również zespołów poszukiwawczych z psami ratowniczymi.

   ______________________________________________________________________

23 Sierpień 2018

  Pomoc dla Victorii córki emerytowanego strażaka ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu


 

   ______________________________________________________________________

3 Sierpień 2018

  Potrzebna krew dla strażaka Tomka z Łomży


 

   ______________________________________________________________________

19 Lipiec 2018

   Certyfikat firmy promującej honorowe oddawanie krwi


   ______________________________________________________________________

5 Lipiec 2018

    Potrzebna pomoc dla strażaka Komendy Powiatowej PSP Stargard


 

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

 

   ______________________________________________________________________

29 Czerwiec 2018

    ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO GŁUSZYCA 2018r.

W dniu 23 czerwca 2018r. o godz. 10 na terenie obiektu sportowego w gminie Głuszyca odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 6 drużyn OSP.

W zawodach brały udział drużyny z:
OSP Dziećmiorowice
OSP Witków
OSP Mieroszów
OSP Głuszyca
OSP Zagórze Śląskie
OSP Boguszów

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:
1 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 120 pkt.
2 miejsce OSP Boguszów z wynikiem łącznym 123,81 pkt.
3 miejsce OSP Witków z wynikiem łącznym 123,93 pkt.


Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka. Sędzią głównym zawodów był natomiast st. ktp. Michał Kozioł.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

   ______________________________________________________________________

25 Czerwiec 2018

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

 

 

   ______________________________________________________________________

18 Czerwiec 2018

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE W GŁUSZYCY

 W pierwszym dniu wakacji  23 czerwca o godz. 10 zapraszamy do obejrzenia zmagań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego na boisku sportowym w Głuszycy przy ul. Dolnej. Ponadto na scenie wystąpią Głuszyca Orkiestra Dęta pod batutą Eugeniusza Lecia oraz Chór Seniorów Renoma.

Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałbrzychu przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu, Powiat Wałbrzyski oraz Gmina Głuszyca.

Serdecznie zapraszamy!

   ______________________________________________________________________

30 Maj 2018

Konferencja "Ochotnicze Straże Pożarne. Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo"

 
 

   ______________________________________________________________________

23 Maj 2018

Akcja charytatywna 500+ km dla Mateusza

 
 

   ______________________________________________________________________

21 Maj 2018

W piątek 18 maja 2018 roku w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju po raz kolejny odbyły się powiatowe obchody z okazji Dnia Strażaka. W gali brał udział między innymi z-ca Dolnośląskiego Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz wielu innych znamienitych gości. Była to doskonała okazji do wręczenia medali i wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński postanowieniem nr 2/OP/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. odznaczył:

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” :
- mł. asp. Krzysztofa Pernala,
- mł. ogn. Krzysztofa Kaczanowskiego,
- mł. ogn. Piotra Różyckiego,
- asp. sztab. w stanie spoczynku Sławomira Chruściewicza

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę w służbie został wyróżniony st. kpt.  Michał Kozioł.

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odznaką „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” odznaczeni zostali:
- bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka
- mł. kpt. w st. spocz.  Lech Palewski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  rozkazem personalnym nr 2/2018 z dnia 16.04.2018r. awansował - do stopnia aspiranta:
- mł. asp. Adriana Jabłońskiego,
- mł. asp. Tomasza Kowalewskiego,
- mł. asp. Grzegorza Ogłozę,
- mł. asp. Roberta Strojnego. 

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2018r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

STOPIEŃ  OGNIOMISTRZA OTRZYMAŁ:
- mł. ogn. Marcin Markiewicz

STOPIEŃ MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA OTRZYMALI:

- st. sekc. Rafał Jamroży
- st. sekc. Tomasz Kępiński
- st. sekc. Marcin Łyzuń
- st. sekc. Radosław Matuszak
- st. sekc. Sylwia Płońska
- st. sekc. Tomasz Pryczek,
- st. sekc. Krystian Przywóski
- st. sekc. Adrian Sadowski
- st. sekc. Jarosław Skuratko
- st. sekc. Tomasz Spytkowski
- st. sekc. Marek Szlachcikowski
- st. sekc. Dominik Worwąg 

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2018r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:            

STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO OTRZYMALI:
- sekc. Adrian Bochenek
- sekc. Dariusz Bryk
- sekc. Łukasz Cichowski
- sekc. Kamil Kmieciak
- sekc. Mateusz Ozimek
- sekc. Michał Mil
- sekc. Adrian Sdebel
- sekc. Emil Stroisz
- sekc. Łukasz Todorowski

STOPIEŃ SEKCYJNEGO OTRZYMAł:
- st. str. Tomasz Budkiewicz 

Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali :
- str. Jakub Skrabka,
- str. Tomasz Sopala.
  

 
 

   ______________________________________________________________________

21 Maj 2018

Podziękowania oraz życzenia z okazji Dnia Strażaka         


 

   ______________________________________________________________________

3 Maj 2018

List Komendanta Głównego PSP do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka         
 

   ______________________________________________________________________

4 Maj 2018

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego  do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka      

   
 

   ______________________________________________________________________

4 Maj 2018

List Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka      

  

 

   ______________________________________________________________________

2 Maj 2018

         2 maja w związku z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się uroczysta zmiana służby. Zarówno na JRG 1, jak i JRG 2 dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt. Odegrany został hymn państwowy oraz odczytany list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

   ______________________________________________________________________

25 Kwiecień 2018

     

   ______________________________________________________________________

24 Kwiecień 2018

     W dniach 9-16 kwietnia w KM PSP w Wałbrzychu odbył się kurs kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych. W szkoleniu przygotowującym udział brało 6 ratowników z SGPR ,,Wałbrzych” oraz 2 członków SGRW ,,Legnica”.  Podczas intensywnego tygodnia ćwiczeń przyszli ratownicy wysokościowi zapoznawali się z technikami linowymi oraz nabywali umiejętności praktyczne.

   ______________________________________________________________________

14 Kwiecień 2018

     W dniach  6 - 9 kwiecień na terenie powiatu wałbrzyskiego zorganizowane zostało „Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS)”. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w oparciu o obiekty szkoleniowe KM PSP w Wałbrzychu, natomiast część praktyczna przeprowadzona została na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. W szkoleniu uczestniczyło 16 ratowników naszej komendy – członkowie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej „Wałbrzych”, a także strażacy z Wrocławia i Lubina. Celem tego typu szkolenia jest przedstawienie zasad topografii, orientacji w terenie i użyciu urządzeń do lokalizacji satelitarnej – GPS.

   ______________________________________________________________________

6 Kwiecień 2018

     W miesiącu marcu Wałbrzyscy strażacy przystąpili do II edycji ogólnopolskiej akcji "spoKREWnieni Służbą", mającą na celu oddawanie krwi przez służby podległe MSWiA oraz żołnierzy Wojska Polskiego by oddać hołd Żołnierzom Wyklętym.
     To piękna i szlachetna inicjatywa, bo oddana krew niesie pomoc osobą chorym i potrzebującym, a także promuje szlachetną idee krwiodawstwa.
     Zbiórka odbyła się we Wałbrzyskim Centrum Krwiodawstwa.

   ______________________________________________________________________

26 Marzec 2018

         Dnia 15 marca 2018r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Na spotkaniu m.in. obecni byli: Komendant Miejski PSP, Komendant Miejski Policji, Radni Komisji Bezpieczeństwa, zastępca kierownika WORD, przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych i wielu innych. Tematem spotkania było m. in. sprawozdanie z relacji konkursu dla dzieci i młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć" w roku 2017, oraz założenia konkursu na rok 2018r.

   ______________________________________________________________________

21 Marzec 2018

         Dnia 5 marca 2018 roku o godzinie 1.21 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu odebrał zgłoszenie o pożarze w Miejscowości Szczawno - Zdrój. Zgłaszający przekazał informację o palącym się obiekcie - Zakładzie Przyrodoleczniczym uzdrowiska. Na miejsce od razu wysłano siły i środki będące w dyspozycji KM PSP Wałbrzychu z JRG 1 i JRG 2. Łącznie w pierwszej fazie do zdarzenia wyjechało 6 samochodów (4 gaśnicze, drabina mechaniczna i podnośnik). Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu sytuacji stwierdzono pożar dachu Zakładu Przyrodoleczniczego na powierzchni około 2300 m kw. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i stanowił zagrożenie dla sąsiadujących budynków mieszkalnych. Obok budynku objętego pożarem znajdował się zbiornik z ciekłym azotem. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczaniu miejsce zdarzenia, podaniu wody w celu ugaszenia pożaru obiektu oraz w obronie zagrożonych sąsiednich budynków.  Prowadzono również działania w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego związane z zabezpieczeniem zbiorników znajdujących się na terenie obiektu objętego pożarem. Charakterystyka obiektu, jego rozmiar oraz intensywność rozprzestrzeniania się pożaru powodowała bardzo duże zagrożenie dla bezpiecznej pracy strażaków. Palące się dachy, ich spadające elementy determinowały konieczność gaszenia pożaru tylko z zewnątrz budynku. Dopiero po opanowaniu pożaru i decyzji dowódcy można było wejść do środka i dogaszać palący się budynek.
          Akcja gaśnicza trwała łącznie ponad 15 godzin i była jedną z największych i najcięższych, z jaką zmagali się nasi strażacy. W gaszeniu pożaru uczestniczyli druhowie OSP z terenu powiatu (OSP Gorce, OSP Głuszyca, OSP Jaczków i OSP Stare Bogaczowice), a także funkcjonariusze PSP z innych komend województwa dolnośląskiego (Komendant Wojewódzki PSP wraz z Grupą Operacyjną, KP PSP Świdnica, KP PSP Kamienna Góra, KP PSP Jawor, KM PSP Jelenia Góra, KM PSP Legnica i KM PSP Wrocław).

 

   ______________________________________________________________________

21 Marzec 2018

           W dniach 24-25.02.2018 gościliśmy na terenie naszego powiatu koleżanki i kolegów z grup ratowniczych z terenu kraju, którzy zajmują się pracą z psami ratowniczymi. Ćwiczyliśmy na obiektach pracę zespołów z psami, które przewidziane są do udzielania pomocy podczas zdarzeń związanych z katastrofami budowlanymi w terenie zurbanizowanym i poszukiwaniem uwięzionych osób żywych. W sobotę mieliśmy możliwość pracy na obiekcie poprzemysłowym, jakim jest część kompleksu „Stara Kopalnia”, natomiast w niedzielę ćwiczyliśmy na górnych kondygnacjach Zamku Książ. W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy specjalistycznych grup poszukiwawczo - ratowniczych z kraju (SGPR „Gdańsk” i SGPR „Wałbrzych” - w tym OSP JRS Wrocław, SGPR OSP Gdańsk).

Serdecznie dziękujemy za możliwość przeprowadzenie ćwiczeń na tak ciekawych obiektach oraz przybyłym gościom za wymianę cennych doświadczeń.

   ______________________________________________________________________

2 Marzec 2018

W dniu 02 marca 2018 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu za 2017 rok, w tym przede wszystkim realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.

            W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura, Sekretarz Miasta Wałbrzycha Joanna Stypułkowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Torbus, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Piksa oraz przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Prezes ZP ZOSP w Wałbrzychu Bogdan Stochaj, a także kadra kierownicza komendy na czele z bryg. mgr inż. Krzysztofem Szyszką – Komendantem Miejskim PSP w Wałbrzychu.

            Odprawę poprowadził bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, który przy pomocy prezentacji multimedialnej podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2017r. Przedstawił m. in. statystykę zdarzeń z podziałem na ich rodzaj, zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzycha jak i powiatu wałbrzyskiego, wyposażenie komendy oraz jednostek OSP, zrealizowane w 2017 roku szkolenia, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej, a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP w Wałbrzychu na 2018 rok.

            Następnie Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu uroczyście przekazał na ręce Pani Sekretarz Miasta oraz Staroście Wałbrzyskiemu „Program działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na rok 2018” natomiast przedstawicielom Rady Miasta oraz Rady Powiatu „Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony  przeciwpożarowej Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu za 2017 rok”.

            W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu bryg. Krzysztof Szyszka złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc i zaangażowanie w działania na rzecz  poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim oraz zaprosił do dalszej współpracy w tym zakresie.

   ______________________________________________________________________

2 Marzec 2018

Dyplom dla KM PSP w Wałbrzychu za zajęcie II miejsca na terenie Województwa Dolnośląskiego
w generalnej klasyfikacji sportowej za rok 2017        

   ______________________________________________________________________

1 Marzec 2018

          Dnia 19 lutego w przed godziną 3 w nocy Stanowisko Kierowania KM PSP w Wałbrzychu zostało zawiadomione o pożarze w miejscowości Gostków. Otrzymaliśmy informację o palącej się przybudówce budynku gospodarczego, gdzie składowany był materiał palny. Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stare Bogaczowice - OSP Gostków i OSP Stare Bogaczowice oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu. Łącznie w działaniach uczestniczyło 7 pojazdów - 18 strażaków. Po przybyciu na miejsce zastano rozwinięty pożar budynku gospodarczego, gdzie składowane były materiały palne takie jak drewno i węgiel. Strażacy przystąpili do gaszenia pożaru oraz ewakuacji osób znajdujących się w budynku mieszkalnym, który połączony był z budynkiem gospodarczym. W trakcie ewakuacji otrzymano informację, że lokator udał się do części gospodarczej w celu gaszenia pożaru. W chwili przybycia strażaków obiekt był w całości zadymiony i praca wewnątrz wymagała używania sprzętu ochrony układu oddechowego. Po ugaszeniu pożaru odnaleziono ciało mężczyzny, który niestety poniósł śmierć. Na miejscu pracowali również funkcjonariusze Policji, pracownicy pogotowia ratunkowego, energetycznego, a także prokurator.

   ______________________________________________________________________

26 Luty 2018

          W dniu 26.02.2018r. w sali konferencyjnej KM PSP w Wałbrzychu bryg mgr inż. Krzysztof Szyszka wręczył uroczyście dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Dyplomami wyróżnieni zostali:
- mł. ogn. Jacek Brzuchacz
- st. sekc. Marcin Chyciński.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. Otrzymali je:
- kpt. Tomasz Kwiatkowski,
- asp. Igor Adamczyk, -
- mł. asp. Robert Strojny,
- mł. ogn. Bartosz Siodła
- st. str. Tomasz Budkiewicz po raz pierwszy mianowany w służbie stałej.

          Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszej owocnej służby w PSP.

   ______________________________________________________________________

21 Luty 2018

"SpoKREWnieni służbą"
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

   ______________________________________________________________________

19 Luty 2018

Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym

         W dniu 16 lutego 2018 roku w Centrum aktywnego wypoczynku Aqua - Zdrój w Wałbrzychu odbyły się V Mistrzostwa Dolnego Śląska strażaków PSP w tenisie stołowym. Zawodników na ziemi Wałbrzyskiej powitał Komendant Miejski PSP bryg. Krzysztof Szyszka. Mistrzostwa w imieniu Komendanta Wojewódzkiego otworzył mł. bryg. Jerzy Ciężki z KW PSP Wrocław.

        W turnieju udział wzięło w fazie finałowej 32 strażaków z 9 komend. Turniej poprzedziły rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone w poszczególnych komendach, a ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziły potwierdzają, że ta dyscyplina sportowa cieszy się dużą popularnością wśród strażaków. Przeprowadzony turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Zawodnicy rywalizowali w ośmiu grupach cztero - osobowych, z czego dwóch najlepszych wychodziło do turnieju głównego. Dalsza faza turnieju to najlepsza 16 - tka systemem pucharowym, aż do wyłonienia zwycięzcy.

Klasyfikacja końcowa:

1. Dawid Ostrowski           KM PSP Jelenia Góra
2. Marcin Korus                KM PSP Wałbrzych
3. Sylwester Poręba          KM PSP Wałbrzych    
4. Piotr Kociołek               KP PSP Lubań
5. Andrzej Przybylski         KP PSP Głogów
6. Krzysztof Czachor         KP PSP Ząbkowice Śląskie
7. Przemysław Urbaw        KP PSP Kłodzko
8. Jakub Czarnecki            KM PSP Wałbrzych

        Zwycięzcom turnieju, nagrody i puchary wręczyli Komendant Miejski z Wałbrzycha bryg. Krzysztof Szyszka oraz mł. bryg. Jerzy Ciężki z KW PSP Wrocław, którzy pogratulowali wszystkim startującym sportowej postawy i uzyskanych wyników. Podziękowali także gospodarzowi obiektu spółce AQUA - ZDRÓJ oraz firmie MAT POŻ.  Mistrzostwa odbyły się w zdrowej sportowej rywalizacji i co najważniejsze bez kontuzji.
 

   ______________________________________________________________________

29 Styczeń 2018

       W dniu 25.01.2017r. około godziny 13:00 w miejscowości Mirsk na Dolnym Śląsku doszło do katastrofy budowlanej, której prawdopodobną przyczyną był wybuch butli z gazem. W wyniku eksplozji zawaliła się ściana frontowa i dwa piętra kamienicy. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana m.in. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „Wałbrzych” z JRG1 w Wałbrzychu wraz z dowódcą grupy bryg. Pawłem Kalińskim. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała do godziny 18. Poszkodowanych w wyniku katastrofy zostało 9 osób w tym pięcioro dzieci. Do późnych godzin wieczornych trwało zabezpieczanie ścian sąsiadujących kamienic.
 

   ______________________________________________________________________

12 Styczeń 2018

        W dniu 08 stycznia 2018r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście bryg. mgr Piotrowi Miłoszowi -€ Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 decyzję Komendanta Głównego PSP w Warszawie w sprawie przyznania nagrody pieniężnej. Nagroda została przyznana za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz wkład pracy w zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu prewencji społecznej w sali edukacji przeciwpożarowej.

Wyróżnionemu gratulujemy i życzymy dalszego aktywnego działania na rzecz strażackiej służby.
 

   ______________________________________________________________________

12 Styczeń 2018

         W dniu 10.12.2017r. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni z KM PSP w Wałbrzychu po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim projekcie "Szlachetna Paczka". O godz. 15:00  przedstawiciele pracowników PSP w Wałbrzychu włączyli się w wielkie pomaganie, przekazując świąteczne upominki skierowane do wybranej wcześniej rodziny z Boguszowa-Gorc. Prezenty zawierały m.in. nowe okna, piec grzewczy, kosmetyki, odzież, obuwie oraz inne rzeczy wskazane przez rodzinę jako najbardziej potrzebne.
 

   ______________________________________________________________________

Archiwum 2017
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011

Kalendarz zmianowy 2021r.


 

 

 

 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2016r.