Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

22 listopad 2011r.

         Informuję, że po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 26 listopada 2011 roku zmarł emerytowany długoletni funkcjonariusz pożarnictwa: asp. sztab. w st. spocz. Tadeusz Kwiatkowski.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 30 listopada 2011r. o godzinie 12:00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscowości Grochowice (gmina Kotla, powiat głogowski)

            ______________________________________________________________________

8 listopad 2011r.

         Na terenie powiatu złotoryjskiego 08.XI.2011 roku, odbyło się ciekawe szkolenie związane z prowadzeniem działań ratowniczych na obiektach elektrowni wiatrowych.
W szkoleniu brali udział dowódca i zastępca dowódcy SGRP Wałbrzych 1. Podzielone było ono na cześć teoretyczną, która odbyła się w siedzibie KP PSP oraz część praktyczną na terenie jednej z farm elektrowni wiatrowych. Osobami prowadzącymi zajęcia byli pracownicy firmy zajmującej się obsługą i konserwacją tego typu obiektów. Zakres tematyki związanej z przedmiotowym szkoleniem zostanie przekazany pozostałym ratownikom JRG w ramach doskonalenia zawodowego.

            ______________________________________________________________________

30 wrzesień - 6 listopad 2011r.

        W dniach 30.IX-06.XI.2011 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu wałbrzyskiego. Na szkolenie zgłosiło się 28 kandydatów w tym jedna kobieta. Do egzaminu przystąpiło 22 uczestników szkolenie i tylu też zdało egzamin z wynikiem pozytywnym. Jednym z elementów szkolenia było sprawdzenie umiejętności przyszłych ratowników w stacjonarnej komorze dymowej we Wrocławiu. Na podkreślenie zasługuje fakt, ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym przez siedmiu ratowników OSP Dziećmiorowice, które to wznawia bardzo aktywnie swoją działalność.

Szkolenie odbyło się zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP w Warszawie odnośnie sytemu szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

http://www.straz.gov.pl/data/other/sys_szk_osp_11_05_06.pdf

            ______________________________________________________________________

27 październik 2011r.

        Decyzją Personalna nr 149/2011 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 16 sierpnia 2011 r. na zaopatrzenie emerytalne odszedł z dniem 31 października 2011 roku st. ogn. Andrzej Leśniak.

W dniu 27.10.2011 roku przeprowadzono w siedzibie JRG nr 1 uroczysta zmianę służby, która dla funkcjonariusza była ostatnią. W uroczystości tej brało udział kierownictwo KM PSP w Wałbrzychu oraz dowództwo jednostki nr 1.

Taki uroczysty sposób podziękowań dla funkcjonariuszy naszej komendy stał się od pewnego czasu tradycją. Polega on na oficjalnym odczytaniu Decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu o odejściu na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza, przedstawieniu krótkiej historii przebiegu służby oraz na złożeniu podziękowań i gratulacji przez kolegów.

            ______________________________________________________________________

3 październik 2011r.

         W sobotę 1 października w okolicach Karpacza strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej wracali z interwencji związanej z zadymieniem w rejonie Sowiej Przełęczy. Podczas przejazdu wozem ratowniczym przez drewniany leśny most (szlak górski) doszło do częściowego zawalenia się mostu. Pojazd zawisł nad kilkumetrową skarpą. Na miejsce wezwano specjalistyczny samochód ratownictwa drogowego z Bolesławca (SCRT) , którzy przy użyciu dostępnego sprzętu ustabilizowali zapadnięty samochód i podjęli próbę jego wydobycia. Działania te jednak okazały się nieskuteczne ze względu na naruszoną i niestabilną konstrukcję mostu. W następnych dniach na miejsce za pośrednictwem WSKR-u na miejsce zadysponowano samochód operacyjny z dowództwem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Podziemnego „Wałbrzych 1”. Po rozpoznaniu sytuacji podjęto wspólnie z KDR-em decyzję o konieczności wzmocnienia konstrukcji mostu oraz o dysponowaniu kolejnych sił i środków. Na miejsce zadysponowano z KM PSP w Wałbrzychu dodatkowe siły i środki SGRP, zorganizowano materiał do wzmocnienia konstrukcji mostu (drewno). Po wykonaniu założonych celów przystąpiono do wydobycia samochodu. Akcja zakończyła się powodzeniem.

 

 Archiwum 2016
 Archiwum 2015
 Archiwum 2014
 Archiwum 2013
 Archiwum 2012
 Archiwum 2011

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r. 

 
Kalendarz zmianowy 2021r.