Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

23 grudzień 2013r.

      16 grudnia 2013r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wigilijne, w którym gospodarzami byli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak oraz dh. Ireneusz Niedźwiecki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m. in. Prezydent Miasta Wałbrzycha, V-ce Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój, Burmistrz Miasta Głuszyca, Wójt Czarnego Boru, V-ce Wójt Starych Bogaczowic, Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wałbrzyskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz strażacy z tutejszej Komendy. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu w asyście Prezydenta Miasta Wałbrzycha wręczył medale odznaczonym strażakom. Zgodnie z tradycją Ksiądz Daniel z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu odczytał słowa Ewangelii oraz poświęcił opłatek. Nie zabrakło śpiewania kolęd. Każdy życzył sobie zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 2014 Roku.

            ______________________________________________________________________

16 grudzień 2013r.

      W dniu 13 grudnia 2013r.  Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplom
z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

Dyplomy z okazji jubileuszu otrzymał:
- asp. Krzysztof Stachyrzak za 25-lecie pracy zawodowej.

Na wyższe stanowiska służbowe awansowani zostali:
Kpt. Michał Kozioł - Specjalista
St. sekc. Paweł Koropczuk – Dowódca zastępu
St. sekc. Robert Kurowski - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Tomasz Janiak - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Piotr Gniłka - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Sławomir Barzański - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Jacek Babula - Starszy operator sprzętu specjalnego
Sekc. Paweł Zimnowodzki - Starszy operator sprzętu specjalnego
St. sekc. Marcin Markiewicz - Starszy operator sprzętu specjalnego
St. sekc. Robert Strojny – Dyżurny stanowiska kierowania
Sekc. Krzysztof Kaczanowski – Operator sprzętu specjalnego
Ogn. Mariusz Koszyk – Starszy ratownik
Sekc. Anita Minkiewicz – Kończak – Starszy technik
Sekc. Grzegorz Ogłoza – Starszy technik
Sekc. Radosław Kluba – Ratownik - kierowca

Uroczyste ślubowanie w związku ze wstąpieniem do służby w Państwowej Straży Pożarnej
z dniem 01 grudnia 2013r. złożył:

Str. Piotr Pasieka 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

            ______________________________________________________________________

5 grudzień 2013r.

      W ramach ogólnopolskiej akcji "Nie dla czadu"  w dniu 03.12.2013 u w Castoramie Wałbrzych odbyła się interesująca prelekcja. Pracownicy sklepu zaznajomieni zostali z zagrożeniem jakie niesie obecność tlenku węgla, jakie są objawy zatrucia CO, jak wpływa wysokość stężenia CO na organizm człowieka,  jak postępować z osobą "zaczadzoną", czy też jak nie dopuścić do pojawienia się CO w naszym otoczeniu. 

     Tematyka spotkania zaprezentowana została przez funkcjonariusza  KM PSP w Wałbrzychu i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród pracowników sklepu. 

Nowo pozyskana wiedza pozwoli uzmysłowić sobie jakie niebezpieczeństwo stoi za szeroko omawianym pojęciem CZADU i zapewne zostanie wykorzystana przy kontaktach personelu z klientami Castoramy w celu podniesienia świadomości społecznej.

            ______________________________________________________________________

28 listopad 2013r.

   Decyzją personalną nr 185/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 23.09.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.11.2013 roku odchodzi ogn. Tomasz Czerkowski.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki, ogn. Tomasz Czerkowski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

28 listopad 2013r.

       W dniach 18-22.11.2013 r. grupa strażaków z SGPR „Wałbrzych – 1” uczestniczyło w kursie specjalistycznym z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych realizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Szkolenie zorganizowane było przez Szkołę Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, a odbyło się w Wydziale Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

            ______________________________________________________________________

19 listopad 2013r.

   W dniu 18 listopada Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej.

Dyplomy otrzymali:
- mł. bryg. Piotr Miłosz za 25-lecie pracy zawodowej,
- mł. asp. Michał Twardzik za 20-lecie pracy zawodowej.

Awansowani to:
- mł. asp. Stanisław Janowski - z-ca dowódcy zmiany,
- sekc. Krzysztof Siarkiewic - operator sprzętu specjalnego,
- sekc. Paweł Myśliwiec - operator sprzętu specjalnego,
- sekc. Paweł Heral - st. ratownik-kierowca,
- sekc. Miłosz Marczak - ratownik-kierowca,
- sekc. Dawid Chuchra - ratownik-kierowca,
- sekc. Bartosz Siodła - ratownik

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

29 październik 2013r.

   W dniu 28 października 2013r. przeprowadzone zostały powiatowe ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze pod kryptonimem "FORSJA 2013" w zakresie organizacji akcji ratowniczo - gaśniczej związanej z likwidacją zagrożenia chemiczno - ekologicznego oraz gaszenia pożaru. Ćwiczenia odbyły się na terenie zakładu przemysłowego Faurecia w Wałbrzychu przy ul. Jachimowicza 2.

Celem ćwiczeń było:
- Sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego.
- Doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.
- Doskonalenie umiejętności ratowniczych w likwidacji zagrożenia chemiczno-ekologicznego.
- Gaszenie pożaru środka transportu - ciągnik siodłowy z naczepą na terenie zakładu przemysłowego.
- Wymiana umiejętności i doświadczeń ratowniczych pomiędzy służbami.
- Sprawdzenie warunków prowadzenia działań gaśniczych na terenie zakładu przemysłowego z branży samochodowej.
- Sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości służb współdziałających przy tego typu zdarzeniach.
- Zapoznanie strażaków-ratowników z procedurami i taktyką działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

W ćwiczeniach brało udział 15 zastępów straży pożarnej, w których uczestniczyło blisko 80 ratowników, a także pogotowie ratunkowe i policja.

Były to już kolejne ćwiczenia, związane z programem doskonalenia zawodowego, przeprowadzone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

            ______________________________________________________________________

22 październik 2013r.

    21 października 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe strażakom:
- st. ogn. Jacek Wolak
- sekc. Jacek Brzuchacz
Nagrodę jubileuszową z okazji 30-lecia pracy zawodowej otrzymał st. ogn. Andrzej Zieliński.
Ponadto Komendant wręczył pierwsze mianowania w służbie przygotowawczej strażakom:
- str. Paweł Siodłak
- str. Łukasz Bodziony
Przy tej okazji złożyli oni ślubowanie.

 Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

3 październik 2013r.

    Decyzją personalną nr 165/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 05.08.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.09.2013 roku odchodzi st. ogn. Janusz Żurkan.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Janusz Żurkan otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

27 wrzesień 2013r.

     W ramach doskonalenia zawodowego w dniu 25.09.2013 r. odbyły się na obiekcie Zamku Książ praktyczne ćwiczenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 2 PSP w Wałbrzychu. Zgodnie z założeniem pożar powstał w stolarni mieszczącej się na poziomie -1. W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby. Pierwszego poszkodowanego ze strefy zagrożenia rota gaśnicza ewakuowała na zewnątrz obiektu po klatce schodowej, drugi poszkodowany został ewakuowany z tarasu Zamku przy pomocy technik linowych przez członków Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Wałbrzych-1” – obaj zostali przekazani Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

            ______________________________________________________________________

24 wrzesień 2013r.

      XII Otwarte Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Ratownictwie Wysokościowym
 

      W dniu 19 września 2013r. odbyły się na obiekcie zapory sztucznego zbiornika wodnego Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim XII Otwarte Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Ratownictwie Wysokościowym.
     Zawody otworzył zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Andrzej Abulewicz. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy oraz nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół sędziowski, któremu przewodniczył bryg. Dariusz Kopa. W zawodach uczestniczyło 26 zawodników reprezentujących PSP z terenu województwa dolnośląskiego, ale także OSP z Opola. Ponad to z polskimi strażakami wystartował zespół strażaków czeskich. Każdy z zawodników startujących w odstępach ośmino minutowych, pokonywał indywidualnie całą trasę. Natomiast kolejne miejsca w klasyfikacji drużynowej były rezultatem zsumowanych czasów indywidualnych 3 osobowej ekipy. Zawodnicy mieli do pokonania szereg niełatwych konkurencji:
• wciągnięcie worka (ok. 50kg) na drzewo przy zastosowaniu dowolnej techniki alpinistycznej,
• podejście po tyrolce na drzewo (skręcona lina), przepięcie do zjazdu, zjazd,
• bieg terenowy do tamy pod górę ok. 800m ,
• zjazd z tamy po przepinkach przez trzy węzły,
• podchodzenie na tamę po przepinkach (dwa przyrządy zaciskowe),
• zjazd po linie kierunkowej ok. 100m,
• podejście po drabince speleo na tamę 20m,
• zjazd z tamy po przepinkach przez trzy węzły,
• przeprawa nad rzeką po luźnej linie („U”),
• bieg terenowy ok. 900m po wytyczonej trasie,
• podejście po tyrolce na drzewo (skręcona lina), ewakuacja poszkodowanego wiszącego na drzewie (worek ok. 50kg) na ziemię
• dobieg do mety (ok.20m).

Klasyfikacja końcowa:

Klasyfikacja drużynowa
1 miejsce – KM PSP Wrocław
2 miejsce – KP PSP Świdnica
3 miejsce – KM PSP Wałbrzych

Klasyfikacja indywidualna
1 miejsce - Błaszkiewicz Mateusz – KM PSP Wrocław
2 miejsce - Utzig Krzysztof – OSP Opole
3 miejsce - Walewski Marcin - KP PSP Świdnica
 

            ______________________________________________________________________

20 wrzesień 2013r.

      W uznaniu za odwagę oraz godną naśladowania postawę braku obojętności na ludzkie cierpienie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu wyróżnił strażaków listami gratulacyjnymi, którzy z czasie wolnym od służby udzielili pomocy przypadkowym poszkodowanym.

Wyróżnienia otrzymali:
ogn. Mariusz Koszyk - więcej informacji
st. str. Robert Zając - więcej informacji

            ______________________________________________________________________

10 wrzesień 2013r.

       6 września 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście  akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe strażakom tutejszej komendy. Ponadto z okazji przypadającego jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej list gratulacyjny otrzymali:
- asp. sztab. Adam Rybiński,
- st. ogn. Dariusz Podgórski
- ogn. Paweł Domański
      Ponadto Dyplomem Komendanta Miejskiego za działania ratownicze podjęte poza służbą zostali wyróżnieni:
- ogn. Mariusz Koszyk,
- str. Maciej Piekarz,
- str. Łukasz Todorowski.
 
       W słowach kierowanych do wyróżnionych strażaków Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu podkreślał, iż powyższymi awansami doceniony został przede wszystkim ich trud i zaangażowanie podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz wyraził nadzieję na dalsze sukcesy odnoszone na drodze zawodowej.


            Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

            ______________________________________________________________________

2 wrzesień 2013r.

    Decyzją personalną nr 164/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 05.08.2013r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.08.2013 roku odchodzi  ogn. Paweł Korus.  
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, ogn. Paweł Korus otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

2 wrzesień 2013r.

    30 sierpnia w godzinach wieczornych przy ul. Głuszyckiej w Wałbrzychu doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejsce zostało wysłanych dziewięć zastępów straży pożarnej.  Z kamienicy ewakuowanych zostało ponad 100 osób. W wyniku pożaru spaleniu uległa znaczna część dachu oraz pomieszczenia znajdujące się na poddaszu.          
     Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Dokładne okoliczności zdarzenia bada policja.

            ______________________________________________________________________

6 sierpień 2013r.

    Decyzją personalną nr 143/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 24 czerwca 2013 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 lipca 2013 roku odchodzi mł. ogn. Robert Kowalewski.
   Uroczyste pożegnanie odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka mł. ogn. Robert Kowalewski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

5 sierpień 2013r.

    Decyzją personalną nr 60/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 12 czerwca 2013 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 lipca 2013 roku odchodzi st. ogn. Robert Ilski.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki st. ogn. Robert Ilski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

5 czerwiec 2013r.

W niedzielę 26 maja 2013r. podczas Dni Nysy na Opolszczyźnie, odbyła się kolejna polsko-niemiecka konferencja historyczna poświęcona pożarnictwu na terenie historycznego Śląska - Dolnego Śląska, Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Przy tej okazji czescy strażacy dokonali prezentacji sikawki parowej, która wzbudzając nieukrywane zdumienie i podziw licznych nysan i turystów, mocno „pracowała” najpierw na dziedzińcu miejscowego Muzeum, a następnie przed katedrą na nyskim rynku. Na zakończenie, uczestnicy konferencji oddali hołd Johannesowi Hellmannowi (1840-1924), który jeszcze za życia nazywany był Ojcem Śląskiego Pożarnictwa i wykonali rodzinną fotografię przed budynkiem dawnej szkoły pożarniczej.

Niecodziennym artystycznym akcentem konferencji, było mistrzowskie wykonanie przez dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Nysie, pana Janusza Dąbrowskiego - pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej - marsza skomponowanego w 1898r., na jubileusz ćwierćwiecza istnienia OSP w Nysie. Nagranie marsza dostępne będzie w internecie.

W programie konferencji znalazły się dwa referaty poświęcone 150-leciu związków strażackich na Śląsku, w l. 1863-2013, które przedstawili Helmut Polewka - członek Komisji Historycznej ZOW ZOSP RP w Opolu, we współpracy z Gerdem Schrammenem z Deutsches Feuerwehr Museum w Fuldzie oraz mgr Paweł Gąsiorczyk kierownik Wydziału Dokumentowania Zabytków, w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Przy okazji konferencji członek Zarządu Głównego ZOSP RP i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu - Andrzej Borowski, udekorował Medalem J. Hellmanna, zasłużonych dla kultywowania historii ochrony przeciwpożarowej na Śląsku: Gerda Schremmena i Helmuta Polewkę.

Kilka osób za podobną działalność zostało obdarowanych pamiątkowymi medalami przez OSP Szemrowice, a wręczył je odkrywca Hellmanna, jej prezes, niestrudzony badacz dziejów pożarnictwa - Rudolf Hyla. Przybył on na uroczystości, w replice munduru galowego z 1900r.

W konferencji uczestniczył m. in. st. ogn. w st. spocz. Roman Świst, który w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu, st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, przekazał grupie uczestników konferencji, pracę „ Z dziejów ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej”. Dzięki temu książka trafiła m. in. do Muzeum w Fuldzie, straży pożarnej w Görlitz czy CMP w Mysłowicach.

Jak się wydaje, w pracy znajduje się szereg udokumentowanych odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w obu referatach.

Dla wałbrzyskiego miłośnika historii ochrony przeciwpożarowej, udział w nyskim spotkaniu, był okazją do wymiany uwag, opinii na temat stanu wiedzy historycznej oraz wymiany wyników badań na tym obszarze. Organizatorami uroczystości były ZOW ZOSP RP w Opolu i Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Nysie, z prezesem Stanisławem Kuszłą na czele.

Więcej na temat wydarzenia można przeczytać na stronie ZG ZE i RP RP oraz UM w Nysie. Na tych stronach pomieszczono także bogate serwisy zdjęciowe.

            ______________________________________________________________________

14 maj 2013r.

8 maja w godzinach rannych przy ul. Górniczej w Jedlinie-Zdroju doszło do pożaru budynku wielorodzinnego. Na miejsce zostało wysłanych siedem zastępów straży pożarnej. Prawdopodobną przyczyną pożaru był wybuch butli gazowej w jednym z mieszkań na drugim piętrze, w wyniku, którego śmierć poniosły 2 kobiety, a pozostałych mieszkańców bloku ewakuowano. Na razie nie wiadomo kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, ponieważ konstrukcja budynku została naruszona.
Okoliczności katastrofy wyjaśnia policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

13 maj 2013r.

W piątek 10 maja 2013 roku w Sali Maksymiliana  Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Strażaka. W gali brał udział między innymi  Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. A. Szcześniak, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP a jednocześnie Prezes Związku OSP powiatu wałbrzyskiego oraz współorganizator uroczystych obchodów Dnia Strażaka dh Ireneusz Niedźwiedzki, Prezydent Miasta Wałbrzych Roman Szełemej, Starosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz wielu innych znamienitych gości. Była to doskonała okazji do wręczenia medali i wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie służbowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2013 roku odznaczył:
- Brązowym Krzyżem Zasługi: st. kpt. Pawła Kalińskiego
- Medalem Złotym „Za Długoletnią Służbę”: mł. bryg. Grażynę Latałę
- Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę”: asp. sztab. Pawła Zajączkowskiego, ogn. Pawła Korusa.

Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nr 4/OP/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku nadał:
- Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. ogn. Stanisławowi Janowskiemu.
Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano: dh Józefa Guzika.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP:
- Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano: mł. bryg. Piotra Miłosza, st. kpt. Dariusza Buczla, asp. sztab. Adama Rybińskiego, st. ogn. Jacka Wolaka, ogn. Andrzeja Molskiego, mł. ogn. Stanisława Janowskiego.

- Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Andrzej Adamczyk, dh Piotr Sopala, dh Przemysław Guzik, st. sekc. Marek Ślęk, st. str. Dawid Lach.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało:
- Odznakę „Strażak Wzorowy”: dh Pawłowi Świątkowi, dh Andrzejowi Tyrce, dh Andrzejowi Pojaskowi.

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie
w działaniach ratowniczo - gaśniczych został wyróżniony: mł. bryg. Marek Skórzewski.

Rozkazem Personalnym nr 152/Kadr/13 z dnia 15 kwietnia 2013r. Minister Spraw Wewnętrznych awansował:
- do stopnia młodszego brygadiera: st. kpt. Pawła Kalińskiego
- do stopnia kapitana: mł. kpt. Michała Kozła.

Rozkazem Personalnym nr WK.123.6.2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:
- stopień ogniomistrza otrzymali: mł. ogn. Michał Twardzik, mł. ogn. Rafał Babiarz.
- stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: st. sekc. Tomasz Dębski, st. sekc. Paweł Ilczyna, st. sekc. Wojciech Rzepa, st. sekc. Marcin Sieradzki.
- stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Marcin Markiewicz, sekc. Robert Strojny, sekc. Paweł Koropczuk.

Rozkazem Personalnym nr 4/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu stopień starszego strażaka otrzymali: str. Emil Stroisz, str. Michał Mil, str. Maksymilian Łatka,
str. Grzegorz Różański, str. Przemysław Jadczak.

Podczas wspomnianej uroczystości Komendant Miejski przedstawił zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie  w wałbrzyskich strukturach KM PSP, podkreślił znaczenie zmiany lokalizacji nowej siedziby JRG 2 przy ul. Ogrodowej 20, dzięki czemu znacznie zwiększone zostało bezpieczeństwo północnej części miasta Wałbrzycha. Przedstawił także plany na najbliższą przyszłość tj. konieczność kompleksowej termomodernizacji JRG nr 1 przy ul. Przemysłowej 1, oraz zakup pojazdu ratownictwa technicznego.

W czasie uroczystej gali Komendant Grzegorz Kułak nie zapomniał podkreślić równie ważnej roli strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy z olbrzymim zaangażowaniem każdego dnia biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych

            ______________________________________________________________________

9 maj 2013r.

       Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. asp. Sylwester Poręba został mianowany z dniem 01 maja 2013 roku na stanowisko Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

9 maj 2013r.

       Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. asp. sztab. Paweł Zajączkowski został mianowany z dniem 01 maja 2013 roku na stanowisko Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

15 kwiecień 2013r.

        W dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 na terenie Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1A
w Wałbrzychu odbyła  się IX edycja wojewódzkiego konkursu pn. "Uczę się bezpiecznie żyć", w ramach którego przeprowadzono II Mistrzostwa Wałbrzycha w Edukacji Dla Bezpieczeństwa pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Konkurs adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, z Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego. Impreza miała charakter zawodów, w trakcie których reprezentacje przedszkoli i szkół wykonywały określone czynności i zadania, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności z zakresu bezpiecznego postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W konkurs zaangażowane były służby oraz firmy z terenu wałbrzyskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy JRG nr 1 brali udział w pracach komisji  sędziowskiej oraz zorganizowali pogadankę i pokaz dotyczący  tlenku węgla. W konkursie uczestniczył również Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr. inż. Krzysztof Szyszka, który wspólnie z włodarzami wręczał nagrody zwycięskim drużynom.

         W konkursie wzięło udział blisko 60 placówek, w tym 15 z Wałbrzycha. Konkurs "Uczę się bezpiecznie żyć" stanowi ciekawy i atrakcyjny sposób propagowania wiedzy na temat zagrożeń oraz przyczynia się do wspierania systemu bezpieczeństwa Wałbrzycha i Województwa Dolnośląskiego, poprzez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy oraz umiejętności pomocy sobie i innym w trudnych sytuacjach.
 

            ______________________________________________________________________

10 kwiecień 2013r.

         Decyzją personalną nr 36/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu z dnia 22 marca 2013r. mł. bryg. mgr Marek Skórzewski został mianowany z dniem
01 kwietnia 2013 roku na stanowisko Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu.

            ______________________________________________________________________

28 marzec 2013r.

       W dniu 25 marca 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 20 odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście  akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe 12 strażakom tutejszej komendy. Spośród awansowanych 7 osób otrzymało mianowania na stałe, po zakończeniu trzyletniego okresu służby przygotowawczej. Ponadto sekc. Jacek Brzuchacz otrzymał list gratulacyjny z okazji przypadającego jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej.

            W słowach kierowanych do wyróżnionych strażaków Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu podkreślał, iż powyższymi awansami doceniony został przede wszystkim ich trud i zaangażowanie podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz wyraził nadzieję na dalsze sukcesy odnoszone na drodze zawodowej.

            Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
 

            ______________________________________________________________________

25 marzec 2013r.

       23 marca 2013r. w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury
w Boguszowie - Gorcach przeprowadzono powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

            Organizatorem turnieju był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wałbrzychu, a współorganizatorami Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu, Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu oraz miejscowe jednostki OSP z Gorc i Boguszowa.

W eliminacjach wzięło udział 15 uczestników reprezentujących gminy Boguszowa - Gorc, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia. Zabrakło reprezentantów z Mieroszowa
i Głuszycy.  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

 Konkurs podzielony jest na 5 etapów eliminacji, a mianowicie :
-    eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół);
-    eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne;
-    eliminacje powiatowe;
-    eliminacje wojewódzkie;
-    eliminacje centralne.

 Podczas sobotnich eliminacji powiatowych każdy z uczestników musiał zmierzyć się
z pisemnym testem wiedzy o pożarnictwie oraz pytaniami jury pod przewodnictwem –
tak jak i w latach poprzednich – st. kpt. Agnieszki Kalińskiej.

WYNIKI

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. Radosław Jagodziński                    - Walim                                - 6 pkt       test – 18 pkt
2. Wiktoria Guzik                              - Boguszów - Gorce               - 3 pkt       test – 18 pkt
3. Julia Pojasek                                - Boguszów - Gorce               - 2 pkt       test – 14 pkt

 II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Mateusz Zalewski                          - Zagórze Śląskie                   - 8,5 pkt    test – 21 pkt
2. Mikołaj Gawroński                         - Stare Bogaczowice               - 7,5 pkt    test – 16 pkt
3. Kaja Sommerfeld                          - Boguszów - Gorce                - 2 pkt       test – 13 pkt

 III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Dawid Stasiak                               - Dziećmorowice                     - 4 pkt       test – 16 pkt
2. Piotr Stefaniak                               - Boguszów -  Gorce               - 3,5 pkt    test – 16 pkt
3. Dawid Lewandowski                       - Czarny Bór                          - 1,5 pkt    test – 15 pkt

Laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Tesco Polska ze Szczawna Zdroju oraz Urząd Miasta
i Gminy Boguszów - Gorce.

Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować powiat wałbrzyski podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Zamku Książ w Wałbrzychu dnia  22.04.2013r.
 

            ______________________________________________________________________

22 marzec 2013r.

       W dniu 19 marca 2013r. przeprowadzone zostały ćwiczenia na obiekcie Hotel IBIS STYLE
w Wałbrzychu. W działaniach brało udział 6 zastępów z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2 w Wałbrzychu


Celem ćwiczeń było m.in.:
- zapoznanie załogi z potencjalnymi zagrożeniami charakterystycznymi dla obiektu ćwiczeń,
- zorganizowanie zaopatrzenia wodnego na miejscu akcji,
- sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
- zapoznanie ze sposobami prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych,
- skuteczność komunikacji pomiędzy dowodzącym, a zastępami podczas działań przy wykorzystaniu
  łączności bezprzewodowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami

- praktyczne sprawdzenie możliwości skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych
  w obiektach hotelowych.


Były to już kolejne ćwiczenia, wynikające z programu doskonalenia zawodowego, przeprowadzone na terenie obiektu użyteczności publicznej, którego skuteczne rozpoznanie ma decydujące znaczenie w przypadku rzeczywistego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.
 

            ______________________________________________________________________

4 marzec 2013r.

       Dnia 1 marca br. w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu z przedstawicielami władzy powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. Podstawowym zadaniem przewidzianym do zrealizowani w ubiegłym roku było przeniesienie Komendy Miejskiej PSP wraz z MSK z ul. Matejki oraz JRG nr 2 z ul. Piasta do nowej siedziby przy ul. Ogrodowej 20. W roku 2012 zakończony został remontu dachu budynku JRG nr 1 przy ulicy Przemysłowej, KM PSP wzbogaciła się również o nowy sprzęt tzn. pozyskany został samochód operacyjny Renault Trafic wraz z doposażeniem grupy ratownictwa chemicznego (tj. sprzęt pomiarowy, do określania zasięgu skażeń, uszczelniający, itp.), a także skokochron przeznaczony do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.

W ubiegłym roku wałbrzyscy strażacy wyjechali łącznie do 1859 zdarzeń z czego 955 to pożary, 845 - miejscowe zagrożenia, 59 - fałszywe alarmy. W stosunku do roku 2011 odnotowano prawie 200 interwencji mniej. Jednostki straży pożarnych w roku 2012 interweniowały średnio 5 razy na dobę.

W 2013 roku Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu w planach ma m.in. przekazanie Prezydentowi Wałbrzycha części obiektów zlokalizowanych przy ul. Matejki, pozyskanie nowego samochodu ratownictwa technicznego, remont pomieszczeń w budynku JRG nr 1 w celu ich przystosowania na szatnie oraz przeprowadzenie zmiany sposobu ogrzewania obiektów przy ul. Przemysłowej. Ważnym zadaniem będzie przygotowanie niezbędnej dokumentacji do programu termomodernizacji obiektów JRG nr 1 przy ulicy Przemysłowej 1 z programu NFOŚiGW.
 

            ______________________________________________________________________

12 luty 2013r.

       Dyplom dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
za zajęcie I miejsca w inspekcji gotowości operacyjnej w zakresie przygotowania JRG do prowadzenia działań ratowniczych w roku 2012 na terenie województwa Dolnośląskiego.

            ______________________________________________________________________

8 luty 2013r.

Dnia 7 lutego 2013r. w Wałbrzychu po godz 9:00 doszło do katastrofy budowlanej przy ul. Uczniowskiej 21 na terenie dawnej fabryki Porcelany "Książ". Podczas prac rozbiórkowych na czterech pracowników zawalił się szyb windy w wyniku czego śmierć poniosły 2 osoby, a dwie trafiły do szpitala.
        W akcji ratowniczej brały udział jednostki straży pożarnej z Wałbrzycha, OSP, grupa poszukiwawcza z psami z Wrocławia oraz GPR Lubin z geofonem.
        Prowadzone działania ratownicze polegały na wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych, ewakuacji ludzi, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych, odgruzowywanie oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Przyczyny katastrofy wyjaśnia policja i prokuratura oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
 
            ______________________________________________________________________

15 styczeń 2013r.

Jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku nasi strażacy włączyli się w 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Strażacy zrobili pokaz z ratownictwa technicznego, w którym założeniem było zrobienie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja z samochodu leżącego na dachu.
 
            ______________________________________________________________________

12 styczeń 2013r.

Dnia 03 grudnia zakończyło się szkolenie grupy gruzińskich strażaków oraz przedstawicieli zarządzania kryzysowego, w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Cultura Mentis pod kryptonimem "Bezpiecznie w Gruzji". Szkolenie odbyło się w dniach 13 listopada - 3 grudnia 2012 r., a zajęcia organizowane były przeważnie na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Zajęcia teoretyczne prowadzone były między innymi przez Dowódcę SGPR „Wałbrzych 1” st.kpt. Pawła Kalińskiego, w sali wykładowej przy ul. Ogrodowej 20
w Wałbrzychu. Natomiast zajęcia praktyczne odbywały się w różnych regionach województwa Dolnośląskiego, w tym również (dzięki zaangażowaniu wójta gminy Walim Adama Hausmana) na terenie byłych zakładów lniarskich w Walimiu oraz tamtejszych sztolniach. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez instruktorów ratowników SGPR „Wałbrzych 1”: st.kpt. Pawła Kalińskiego, asp.sztab. Adama Rybińskiego, asp. Krzysztofa Stachyrzaka oraz asp. Andrzeja Koziatka. Gościnnie zajęcia prowadził również wieloletni ratownik Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Piotr Dziacko obecnie specjalista Komendanta Głównego PSP.

Grupa gruzińskich ratowników szkolona była m.in. z takich tematów jak:
- sprzęt ochrony dróg oddechowych,
- sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej w trudnym terenie (gruzowisko) - współpraca z psami ratowniczymi
- sposoby zabezpieczania uszkodzonych konstrukcji budowlanych za pomocą stemplowania,
- wykonanie dostępu do osoby uwiezionej w gruzowisku,
- zasady segregacji medycznej,
- prowadzenie działań gaśniczych w ubraniach żaroodpornych,
- zabezpieczenie długotrwałych akcji ratowniczych, budowa zaplecza logistycznego,
- potencjał ratowniczy PSP woj. dolnośląskiego, prezentacja sprzętu.

 Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie szkoleniowe z udziałem ratowników gruzińskich na naszym terenie. Jak zapewnili nas goście, ich pobyt w Polsce był  bardzo udany. Zadowoleni byli przede wszystkim z możliwości współpracy z naszymi grupami ratownictwa specjalistycznego oraz możliwości poznania sprzętu stacjonującego w Polskich Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.

Jak podkreślił kierownik kursu bryg. Dariusz Kopa, cyt. "wspólne wykonywanie zadań szkoleniowych było ważnym i cennym doświadczeniem także dla nas".

 
            ______________________________________________________________________

6 styczeń 2013r.

Decyzją personalną nr 1036/2012 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 grudnia 2012 roku odszedł z-ca naczelnika wydziału kwatermistrzowsko - technicznego st. kpt. Andrzej Olszówka.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka st. kpt. Andrzej Olszówka otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
            ______________________________________________________________________

2 styczeń 2013r.

Decyzją personalną nr 6/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 22 października 2012 r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 grudnia 2012 roku odchodzi mł.  asp. Grzegorz  Święch.
    Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka mł. asp. Grzegorz  Święch otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

            ______________________________________________________________________

 

 Archiwum 2016
 Archiwum 2015
 Archiwum 2014
 Archiwum 2013
 Archiwum 2012
 Archiwum 2011

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r. 

 
Kalendarz zmianowy 2021r.