Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

19 Grudzień 2014r.

       10 grudnia ok godziny 14 doszło do pożaru w Zamku Książ. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano palący się dach na budynku głównym Zamku Książ od strony dziedzińca. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że wszystkie osoby znajdujące się w zamku (turyści i pracownicy) zostały ewakuowane przed przybyciem zastępów PSP. Pożarem objęte było V-te piętro barokowej części zamku od frontu. Ogień rozprzestrzeniał się w stronę wieży i dwóch skrzydeł tej części obiektu. Spaleniu uległa konstrukcja dachu o powierzchni ok. 500m2. Dysponowanie sił i środków pierwszego rzutu odbyło się na podstawie alarmu systemu sygnalizacji pożaru. Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na lokalizację zamku, który znajduje się na wzgórzu i otoczony jest lasem. Do akcji zadysponowano 39 samochodów pożarniczych i 93 strażaków z Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry, Ząbkowic, Dzierżoniowa, Kamiennej Góry i powiatu świdnickiego.

Na miejscu działań przybyli m.in.: z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu -
st. bryg. A. Abulewicz, z-ca Komendanta Miejskiego – mł. bryg. Krzysztof Szyszka, Prezydent Miasta Wałbrzycha - R. Szełemej, Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu - insp. A. Basztura, Komendant Straży Miejskiej - K. Nowak, prezes zamku Książ - K. Urbański, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Wałbrzycha - M. Kraus

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac remontowych prowadzonych na dachu zamku.
 

            ______________________________________________________________________

16 Grudzień 2014r.

       10 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej KW PSP we Wrocławiu, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli na nie m. in.: kierownictwo KW PSP z komendantem st. bryg. mgr inż. Andrzejem Szcześniakiem, radny Sejmiku Dolnośląskiego st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Zbigniewem Szczygieł, wiceprezes Zarządu Głównego ZE i RP RP - Krzysztof Maślankiewicz, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Andrzej Łabentowicz, przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” - Aleksander Wesołowski, Kapelan Dolnośląskich Strażaków, ks. inf. Adam Drwięga, członkowie Zespołu Dolnośląskiego, który wypracował projekty ustaw strażackich, z st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniuszem Zajączkowskim - członkiem naszego koła, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku - Eugeniusz Engel, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku- Stanisława Socha, członkowie DZW i WKR oraz delegacje wszystkich 17 kół dolnośląskiej organizacji.
Specjalnymi gośćmi związkowców, byli komendanci miejscy i powiatowi PSP lub ich zastępcy, z miast
i powiatów, w których działają koła ZE i RPRP.
Komendę wałbrzyską reprezentował zastępca komendanta miejskiego, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka.
Wałbrzyskie koło reprezentowali: prezes Halina Goń oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Tusinski.
Okolicznościowe referaty wygłosili: członek wałbrzyskiego koła, członek prezydiów ZG i Dolnośląskiego ZW - Roman Świst oraz prezes DZW - Eugeniusz Engel. Były one poświęcone historii Związku oraz jego działalności.

Następnie uhonorowano medalami jubileuszowymi za aktywną działalność i wspieranie ZE i RP RP. Otrzymali je m. in. obecni oraz byli wałbrzyszanie: wiceprezes DZW - st. bryg. w st. spocz. inż. Henryk Bartłomiejczyk z Legnicy, b. członek ZG - st. bryg. w st. spocz. mgr Ryszard Gromuł z Jeleniej Góry,
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski, b. przewodniczący WKR - ppłk w st. spocz. Feliks Kostecki z Wrocławia, b. członek Głównej i b. przewodniczący Wojewódzkiej KR - ppłk w st. spocz. Zygfryd Zygadło z Legnicy, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka - zastępca komendanta miejskiego PSP oraz mł. bryg. mgr Marek Kicka.
Medale jubileuszowe, które przyznał Zarząd Główny Związku, otrzymały dolnośląskie koła, w tym jedno z najstarszych - wałbrzyskie.
4 najlepsze koła, w tym wałbrzyskie, obdarowano cennymi i pięknymi artystycznie witrażami z wizerunkiem św. Floriana.
Uroczystość prowadził b. prezes DZW, a obecnie członek jego Prezydium DZW - Aleksander Demczuk z Wrocławia.
 

            ______________________________________________________________________

3 Grudzień 2014r.

       W dniu 05 listopada 2014r w Mieroszowie na rynku odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie. Samochód ten zastąpi wysłużony i naruszony zębem czasu GBA 2,5/16 na podwoziu STARa. Na wyposażeniu tego samochodu znajduje się między innymi nowoczesny sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego. Nowoczesny samochód z dobrze wyszkoloną obsadą zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz możliwości operacyjne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

            ______________________________________________________________________

21 Listopad 2014r.

       W dniu 17 listopada br.  w sali wykładowej JRG nr 2 odbyło się spotkanie, podczas którego Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim.

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
- st. sekc. Adrian Kułakowski,
- st. sekc. Robert Kurowski.

Stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
- sekc. Piotr Różycki,
- sekc. Paweł Myśliwiec.

Spotkanie to było również okazją do uroczystego wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomów z okazji jubileuszu pracy zawodowej.  Wśród awansowanych znaleźli się:
- mł. asp. Paweł Koropczuk,
- sekc. Krzysztof Jankowski,
- sekc. Tomasz Spytkowski,
- sekc. Paweł Krawczyk,

Natomiast gratulacje z okazji jubileuszu odbierali:
- st. kpt. Dariusz Buczel za 30 lat służby/pracy,
- mł. asp. Krzysztof Prokop za 30 lat służby/pracy,
- sekc. Piotr Łyskawa za 20 lat służby/pracy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

            ______________________________________________________________________

3 Październik 2014r.

       26 września 2014r. odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze i szkolenie pod kryptonimem "Dzikowiec 2014" w zakresie organizacji, akcji ratowniczej związanej z ewakuacja osób z kolei linowej oraz poszukiwaniu osób zaginionych w okolicach masywu góry Dzikowiec.

Celem ćwiczeń było:
- doskonalenie umiejętności dowodzenia, a także zasad współdziałania Państwowej Straży Pożarnej
   z innymi podmiotami ratowniczymi podczas prowadzenia akcji ratowniczych

- wymiana umiejętności i doświadczeń ratowniczych pomiędzy służbami
- sprawdzanie planu ewakuacji kolei linowej Dzikowiec
- sprawdzanie procesu alarmowania i możliwości służb współdziałających przy tego typu zdarzeniach
  zgodnie z przyjętymi procedurami

- wypracowanie taktyki działania przy tego typu zdarzeniach.
 

Ćwiczenia przebiegły sprawnie, cel ćwiczeń tj ewakuacja z kolei linowej ponad 30 osób oraz odnalezienie 2 zaginionych - został osiągnięty. 

            ______________________________________________________________________

1 Październik 2014r.

       W dniu 29 września 2014r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz nagrody jubileuszowe.

Nagroda jubileuszowa:
Asp. sztab. Leszek Kłapiński – 25 – lecie pracy i służby

Awansowani:
Mł. asp. Adam Poręba – dowódca sekcji
Mł. asp. Marcin Sieradzki – dowódca zastępu
Sekc. Krystian Przywóski – ratownik - kierowca
Sekc. Adrian Sadowski – ratownik - kierowca
Sekc. Radosław Matuszak- ratownik - kierowca
Sekc. Przemysław Gad - ratownik

Mianowanie na stałe:
St. str. Przemysław Jadczak – młodszy ratownik
St. str. Maksymilian Łatka – młodszy ratownik
 

            ______________________________________________________________________

25 wrzesień 2014r.


       ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO CZARNY BÓR 2014r.

W dniu 20 września 2014r. o godz. 10 na terenie obiektu sportowego w gminie Czarny Bór odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zawodach udział wzięło 10 drużyn OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z Zagórza Śląskiego oraz Gorce.

Drużyny startowały w następującej kolejności:

OSP Borówno
OSP Gorce
OSP Witków
OSP Mieroszów
OSP Grzędy
OSP Jaczków
OSP Czarny Bór
OSP Głuszyca
OSP Zagórze Śląskie
OSP Boguszów

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:

1 miejsce OSP Jaczków z wynikiem łącznym 121 pkt.
2 miejsce OSP Boguszów z wynikiem łącznym 129 pkt.
3 miejsce OSP Witków z wynikiem łącznym 134 pkt.

Drużyny Młodzieżowe:
1 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 1005 pkt.
2 miejsce OSP Gorce z wynikiem łącznym 897 pkt.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Sędzią głównym zawodów był natomiast asp. sztab. Adam Rybiński.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

            ______________________________________________________________________

24 wrzesień 2014r.


          23 września w godzinach popołudniowych doszło do pożaru mieszkania przy ul. Ludowej
w Wałbrzychu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar w jednym z lokali mieszkalnych.
Z budynku ewakuowano 5 osób z czego 2 osoby zostały przekazane będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego i odwiezione do szpitala celem obserwacji. Na miejscu w działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

            ______________________________________________________________________

22 wrzesień 2014r.

   W dniu 17 września JRG nr 1 wraz z ratownikami SGPR Wałbrzych 1 odbyła nocne ćwiczenia poszukiwawczo - ratownicze na terenie Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy. Według założenia w poniemieckich sztolniach z okresu II Wojny Światowej doszło do zawału, w wyniku czego cztery osoby zostały poszkodowane i uwięzione w podziemnych korytarzach. Jedna osoba znalazła się w szybie wentylacyjnym, do którego ze względu na zawał w chodniku dostęp był możliwy jedynie od góry przy pomocy technik alpinistycznych . Pozostałe trzy osoby zaginęły wewnątrz sztolni.

         Działania poszukiwawcze trwały ok. trzech godzin, a w ćwiczeniach uczestniczyło 28 strażaków.
W ćwiczeniach oprócz sprzętu medycznego i alpinistycznego wykorzystano również kamery termowizyjne, kamerę wziernikową i sprzęt oświetleniowy.

            ______________________________________________________________________

15 wrzesień 2014r.

     W czwartek 11 września, w siedzibie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, odbyły się ogólnopolskie uroczystości z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W trakcie uroczystości, członek Prezydium ZG i Prezydium Dolnośląskiego ZW tego Związku - st. ogn. w st. spocz. Roman Świst, otrzymał z rąk Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, Medal Honorowy im. inż. Józefa Tuliszkowskiego. Komendantowi asystował Kanclerz Kapituły Medalu, b. komendant główny PSP- generał brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski.
      Ten prestiżowy medal przyznawany jest od 21 lat. Od tego momentu spośród wałbrzyskich strażaków otrzymali go: inż. Ireneusz Niedźwiecki - b. Wicewojewoda Wałbrzyski, b. wiceprezes ZG ZOSP RP, długoletni członek Prezydium ZG ZOSP RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu, b. prezes ZW ZOSP RP Wałbrzychu i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, starsi brygadierzy w stanie spoczynku: mgr inż. Józef Modras - b. komendant wojewódzki PSP we Wrocławiu, mgr inż. Eugeniusz Zajączkowski - b. komendant wojewódzki SP i PSP W Wałbrzychu oraz pionier wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej - ppłk poż. w st. spocz. Franciszek Lisiowski - b. komendant ZZSP Zakładów Koksowniczych oraz dyrektor Biura ZW ZOSP RP w Wałbrzychu.
     W trakcie uroczystości Roman Świst, przekazał w imieniu komendanta miejskiego PSP w Wałbrzychu, st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, gen. brygadierowi  w st. spocz. T. Jankowskiemu, pracę poświęconą historii ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Wałbrzyskiej.

            ______________________________________________________________________

15 wrzesień 2014r.

     Przy okazji obchodów 20-lecia powstania ZE i RP RP, doszło do miłego spotkania 3 członków reprezentacji polskiego pożarnictwa na IV Międzynarodowe Zawody Straży Pożarnych w Krems (Austria): st. bryg. w st. spocz. Mieczysława Prugara z Krosna w woj. podkarpackim (ma rodzinę  w Wałbrzychu), st. ogn. w st. spocz. Czesława Mili z Częstochowy w woj. śląskim oraz wałbrzyszanina st. ogn. w st. spocz. Romana Śwista.  Zawody te odbyły się na początku lipca 1969r.

Relacje z uroczystości zamieszczone są m. in. na stronach naszego ZG, Komendy Głównej PSP oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

            ______________________________________________________________________

4 wrzesień 2014r.

      W dniu 28 sierpnia 2014 r. po godz. 11 Dyżurny SK KM otrzymał zgłoszenie, że w  nielegalnym wyrobisku węgla tzw. „biedaszybie” przy ul. Strzegomskiej znaleziono przysypanego kopacza. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano zastępy ratownicze z JRG nr 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano patrol Policji wskazujący miejsce, w którym doszło do zasypania człowieka. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że pod ziemią na głębokości około 6 metrów znajduje się człowiek. Podczas nawoływania osoba ta nie dawała żadnych oznak życia. Bezpośredni dostęp do poszkodowanego był niemożliwy z powodu osuwania się ziemi do wykopu i możliwości powtórnego zawału. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca prowadzonych działań, a następnie wykonaniu zabudowy przy pomocy rozpór mechanicznych i drewnianych. Konstrukcja budowana była przy pomocy technik alpinistycznych. Utrudnieniem w działaniach był niestabilny grunt  grożący zasypaniem wykopu oraz budowanie zabudowy od góry. Podczas prac związanych z zabudową konieczne było usuwanie prowizorycznych zabezpieczeń zastanych w wykopie co powodowało zwolnienie pracy. Po dotarciu do poszkodowanego uwolniono go zdejmując zalegające odłamki skalne oraz gruz. Poszkodowany został ewakuowany na powierzchnię przy pomocy linki ratowniczej, gdzie obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Poszkodowanym był mężczyzna w wieku około 28 lat. Prace związane z budową konstrukcji zabezpieczającej prowadzili strażacy z SGRP „Wałbrzych -1”. Z informacji uzyskanych od Policji wykluczono możliwość przebywania w wykopie innych osób. Dalsze czynności na miejscu zdarzenia prowadził zespół Policji oraz Prokuratury. W akcji udział brało 5 zastępów PSP w sile 14 strażaków, a działania trwały 8 godz. i 29 min.
 

            ______________________________________________________________________

21 sierpnień 2014r.

      21 sierpnia 2014 przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego, dzięki któremu nasi strażacy będą mogli podnosić sprawność fizyczną. Był to ostatni etap inwestycji „Budowa Strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”, który obejmował swoim zakresem wykonanie nawierzchni boiska sportowego i bieżni oraz nasadzenie zieleni i pełne zagospodarowanie terenu.  Środki finansowe zapewnione przez Wojewodę (340 122,77 zł) niestety nie pozwalały na pełną realizację inwestycji, jednakże udało się zrealizować cel dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja, który wygospodarował z budżetu Gminy Wałbrzych brakującą kwotę 280 000,00 zł.
     Przy okazji otwarcia boiska zaprezentowano nowo pozyskany zestaw: pojazd typu quad wraz z przyczepą jednoosiową  oraz lawetą do jednoczesnego transportu  tego sprzętu. Zestaw zakupiony został na potrzeby działań ratowniczych Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Wałbrzych 1”, funkcjonującej w strukturach KM PSP w Wałbrzychu  i pozwala na przemieszczanie się ratowników i sprzętu w terenie trudnodostępnym  - czyli takim jaki często występuje na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Zestaw wykorzystywany będzie np.:
- podczas katastrof budowlanych gdzie dojazd bezpośrednio w rejon działań ciężkiego sprzętu ratowniczego  jest niemożliwy lub może powodować dodatkowe zagrożenia,
- przy ewakuacji poszkodowanych z nielegalnych wyrobisk węgla – ostatnia tego typu akcja miała miejsce w okolicach ul. Sportowej, kiedy to większość dostępnego sprzętu strażacy dostarczali częściowo samochodem terenowym, a następnie znaczny odcinek transportowali ręcznie, oraz ewakuacji i transporcie poszkodowanych z miejsc niedostępnych dla pojazdów osobowych oraz uterenowionych - gdy nie ma możliwości dojazdu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego,
- podczas akcji gaśniczych w terenach górzystych, np. przy pożarach lasów, do transportu sprzętu gaśniczego m.in. pomp i węży strażackich,
- w czasie prowadzenia akcji poszukiwania osób zaginionych w terenie - szybciej będzie można sprawdzić najbardziej prawdopodobne miejsca przebywania osób poszukiwanych,
- do działań związanych z zabezpieczeniem obiektów czy tez likwidacją skutków powodzi - transport worków piasku, ewakuacja mienia itp.,
- oraz wielu innych mających na celu niesienie pomocy mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego.

 Sam quad jest pojazdem silnikowym o pojemności 1000 cm3 i mocy fabrycznej 75 KM ale na potrzeby homologacji moc ograniczono do 25 KM.  Są to wystarczające parametry na potrzeby działań ratowniczych

W uroczystości otwarcia boiska brali udział m.in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej."
 

            ______________________________________________________________________

10 lipiec 2014r.

W dniu 16 kwietnia br. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak, zawarł  trójstronne porozumienie z Urzędem Miasta Boguszów  - Gorce, reprezentowanym przez Burmistrza Pana Waldemara Kujawę oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną „Boguszów” reprezentowaną przez Prezesa OSP Pana Ryszarda Piwińskiego i Naczelnika OSP Pana Roberta Sikorskiego. Porozumienie dotyczyło włączenia na czas określony OSP „Boguszów” do KSRG . Przedmiotowe porozumienie określa prawa jak i obowiązki stron, na które strony wyraziły zgodę. Następnie na podstawie podpisanego porozumienia Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP w dniu 22 kwietnia 2014r. wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego PSP o włączenie OSP „Boguszów” do KSRG.
         Na podstawie Decyzji nr I/88 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 maja 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna „Boguszów” w Boguszowie – Gorcach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzja o włączeniu wydana została na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku.
         W związku z powyższym, w dniu 03.07.2014r. odbyła się oficjalna uroczystość przekazania dokumentów potwierdzających włączenie OSP „Boguszów” do KSRG.
 

            ______________________________________________________________________

26 czerwiec 2014r.

Wyniki naboru do pracy w Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
 

            ______________________________________________________________________

26 czerwiec 2014r.

      Decyzją personalną nr 30/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z dnia 05.05.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.06.2014 roku odszedł st. ogn. Andrzej Molski.
      Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 1 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka, st. ogn. Andrzej Molski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

 

            ______________________________________________________________________

20 czerwiec 2014r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III i IV etapu
 

            ______________________________________________________________________

17 czerwiec 2014r.

Wyniki testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

16 czerwiec 2014r.

W środę 11 czerwca 2014 odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w Sporcie Pożarniczym, których byliśmy gospodarzami. W otwarciu imprezy wzięli udział m.in. z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu - st. bryg. Andrzej Abulewicz, Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej, Prezes Zarządu Aqua Zdrój - Bogdan Stanek. O tytuł najlepszej drużyny województwa walczyło 26 ekip: KM Jelenia Góra, KM Legnica, KM Wałbrzych, KM Wrocław, KP Bolesławiec, KP Dzierżoniów, KP
Głogów, KP Góra, KP Jawor, KP Kamienna Góra, KP Kłodzko, KP Lubań,  KP Lubin, KP Lwówek,  KP Milicz, KP Oleśnica,  KP Oława, KP Polkowice,  KP Strzelin, KP Środa Śl.,  KP Świdnica, KP Trzebnica, KP Wołów,  KP Ząbkowice Śl., KP Zgorzelec,  KP Złotoryja.

Strażacy prowadzili zmagania w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 4x100m z przeszkodami
- pożarnicze ćwiczenie bojowe

Ze wszystkich drużyn najlepiej wypadła reprezentacja z Ząbkowic Śląskich, która wygrała obie konkurencje, dodatkowo ustanowiła nowy rekord Dolnego Śląska w ćwiczeniach bojowych z czasem 28,97sek!

Wyniki XI Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego w Sporcie pożarniczym:
I. SZTAFETA POŻARNICZA 4X100 M Z PRZESZKODAMI
1. Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Dzierżoniów
3. Komenda Powiatowa Milicz

II. POŻARNICZE ĆWICZENIE BOJOWE
1. MIEJSCE Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Milicz
3. Komenda Miejska Jelenia Góra

III. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA MISTRZOSTW
1. MIEJSCE Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich
2. Komenda Powiatowa Milicz
3. Komenda Powiatowa Dzierżoniów
 

            ______________________________________________________________________

13 czerwiec 2014r.

Wyniki I-ego etapu naboru do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

9 czerwca 2014r.

      Decyzją personalną nr 28/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 31.03.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.05.2014 roku odszedł st. ogn. Dariusz Podgórski.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorza Kułaka,  st. ogn. Dariusz Podgórski otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.

            ______________________________________________________________________

28 maja 2014r.

      W  piątek 23 maja, z okazji Dnia Strażaka oraz 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odbyło się uroczyste spotkanie członków koła emeryckiego. Gośćmi naszych emerytów byli: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów - Andrzej Russek, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, jego zastępca - mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, naczelnik Wydziału Kadr - mgr Małgorzata Garbalińska, mgr Małgorzata Mementowska z Wydziału Kwatermistrzowskiego oraz  członek Komisji Socjalnej przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim PSP - Kazimierz Chwiłkowski.

     W trakcie spotkania, Komendant Miejski PSP - st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak udekorował brązową odznaką „Za zasługi dla Ochrony przeciwpożarowej” Edwarda Laska - członka Zarządu Koła, od 6 września 1995r., tj. od momentu powstania koła, b. członka ZW w Wałbrzychu i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Wałbrzychu. Odznakę nadał Minister Spraw Wewnętrznych - Bartłomiej Sienkiewicz. Odznakami „Za zasługi dla ZEiRP RP”, które przyznało Prezydium ZG ZEiRP RP, uhonorowano: Eugeniusza Czaprowskiego - , członka ZK i b. długoletniego wiceprezesa  ZK, b. członka Dolnośląskiego ZW i b. członka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu oraz Adama Styrbickiego - wiceprezesa ZK - od 10 stycznia 2007r. i członka ZK - od 15 lutego 1999r. W imieniu władz krajowych Związku, dokonał tego Andrzej Russek - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej. Z  okazji dwudziestej rocznicy powstania Związku, jego Zarząd Główny przyznał medale jubileuszowe, otrzymali je: Adam Brombosz - b. wiceprezes i prezes ZK oraz b. członek ZW w Wałbrzychu,  Edward Lasek oraz długoletni członkowie koła: Jan Matysek (ur.31 maja 1922r.), Jan Mertuszka (ur.8 sierpnia 1928r.) i Wojciech Mertuszka (ur.12 kwietnia 1925r.). Ceremonii wręczenia medali, dokonał członek Prezydium ZG ZE i RP RP Roman Świst -jednocześnie przewodniczący Zespołu ZG ds. organizacji obchodów 20-lecia Związku.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i posłużyło jako ważny czynnik integracji emeryckiego środowiska. Podkreślano, bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską PSP.

            ______________________________________________________________________

26 maja 2014r.

  
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby
w straży pożarnej.

1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2 osoby

2. Stanowisko:
a) stażysta, przewidywany etat - operator sprzętu specjalnego, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 -
    1 osoba,
b) stażysta, przewidywany etat - specjalista ratownik, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 - 1 osoba


ogłoszenie o naborze - więcej informacji

            ______________________________________________________________________

19 maja 2014r.

    16 maja w Zamku Książ odbyły się coroczne obchody z okacji Dnia Strażaka. Uroczystość była poprzedzona mszą świętą, która odbyła się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Podzamczu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, medale i awanse.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in:
- st. bryg. mgr inż. Jerzy Łabowski Z-ca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzki PSP,
- Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha
- Józef Piksa Starosta Wałbrzyski
- Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Poseł RP
- Wiesław Kilian Senator RP
oraz Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Wałbrzyskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji.

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył złotym medalem „Za Długoletnią Służbę”
- Dorotę Kokoszko

Decyzją ministra spraw wewnętrznych, srebrną odznakę: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał
- st. asp. Krzysztof Stachyrzak

Brązowe odznaki: „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
- mł. asp. Tomasz Dębski,
- mł. ogn. Paweł Ilczyna,
- mł. ogn. Tomasz Kowalewski,
- dh Konrad Wójcik,
- asp. sztab. w st. spocz. Halina Goń

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowany został
- dh Zbigniew Pełka

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został
- dh Andrzej Kaczmarek

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali
- dh Zbigniew Zalewski
- st. ogn. Adam Poręba
- Alina Szełemej

Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali
- mł. bryg. Agnieszka Mendelska,
- asp. Sylwester Poręba

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali
- st. kpt. Konrad Pełczyński,
- mł. asp. Piotr Gnosowski,
- mł. ogn. Paweł Koropczuk,
- sekc. Paweł Krawczyk,
- dh Henryk Wach,
- dh Adam Hausman

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, prezes zarządu głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował medalami okolicznościowymi z okazji 20-lecia związku
- st. bryg. Grzegorz Kułak,
- dh Ireneusz Niedźwiecki

Dyplomem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo â€� gaśniczych został wyróżniony
- st. ogn. Andrzej Zieliński

Minister spraw wewnętrznych awansował
- do stopnia młodszego brygadiera - st. kpt. Agnieszka Mendelska
- do stopnia starszego kapitana
- kpt. Przemysław Szpanier
- kpt. Konrad Pełczyński

Komendant główny PSP nadał
- stopień starszego aspiranta - asp. Krzysztof Stachyrzak
- stopień aspiranta - mł. asp. Sylwester Poręba

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

stopień starszego ogniomistrza otrzymali
- ogn. Adam Poręba,
- ogn. Andrzej Molski ,
- ogn. Grzegorz Stramecki

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali
- st. sekc. Marek Ślęk,
- st. sekc. Przemysław Staśkiewicz

stopień starszego sekcyjnego otrzymali
- sekc. Grzegorz Ogłoza,
- sekc. Tomasz Janiak,
- sekc. Paweł Heral,
- sekc. Piotr Gniłka,
- sekc. Sławomir Barzański,
- sekc. Jacek Babula,
- sekc. Jacek Brzuchacz,
- sekc. Dariusz Kolesiński,
- sekc. Anita Minkiewicz-Kończak

Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu nadał stopień starszego strażaka
- str. Dominik Adamczyk,
- str. Adrian Bochenek,
- str. Łukasz Buczek,
- str. Adrian Sdebel,
- str. Łukasz Cichowski,
- str. Marcin Gostomski,
- str. Grzegorz Jagodziński,
- str. Kamil Kmieciak,
- str. Mateusz Ozimek,
- str. Maciej Piekarz,
- str. Łukasz Todorowski
 

            ______________________________________________________________________

13 maja 2014r.

     

       10 maja odbył się "Dzień otwarty Funduszy Europejskich" z okazji 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym zaprezentowany został mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego sprzęt,  jakim obecnie dysponują wałbrzyscy strażacy, zakupiony waśnie dzięki środkom europejskim.

        Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia także Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze, jednak to pojazdy strażackie wzbudziły największe zainteresowanie - zwłaszcza wśród dzieci.


 

            ______________________________________________________________________

5 maja 2014r.

      Decyzją personalną nr 25/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
z dnia 21.03.2014r. na zaopatrzenie emerytalne z dniem 30.04.2014 roku odszedł st. ogn. Krzysztof Białas.
     Uroczyste pożegnanie odbyło się przy JRG nr 2 w Wałbrzychu, na którym z rąk Z-cy Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. mgr inż. Krzysztofa Szyszki,  st. ogn. Krzysztof Białas otrzymał podziękowanie za całokształt pracy oraz wkład w ochronę przeciwpożarową.
 

            ______________________________________________________________________

29 kwietnia 2014r.

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z 10 rocznicą członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz organizacją ogólnopolskiej akcji promocyjnej pod nazwą „Dni otwarte Funduszy Europejskich” zaprasza społeczność powiatu wałbrzyskiego do odwiedzania naszych jednostek 10 maja w godzinach 1000-1300:

1.   Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 przy ul. Przemysłowej 1;
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 przy ul. Ogrodowej 20.

W dniu tym zostanie zaprezentowany sprzęt, jakim obecnie dysponują wałbrzyscy strażacy. W dużej części sprzęt ten został zakupiony dzięki środkom z Unii Europejskiej.

WYKAZ POJAZDÓW I SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIU KM PSP W WAŁBRZYCHU WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W LATACH 2006 - 2013
 

            ______________________________________________________________________

17 kwietnia 2014r.

      W dniu 12 kwietnia 2014r. w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Bocznej 8 w Walimiu został rozegrany III Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP powiatu wałbrzyskiego. W turniej wzięli udział zawodnicy sześciu drużyn: KM PSP Wałbrzych, OSP Walim, OSP Boguszów, OSP Gorce, OSP Grzędy oraz przedstawiciele Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wałbrzychu.
Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym, meczu o 3 miejsce oraz meczu finałowym Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu wygrywając w finale z OSP Walim wynikiem 5:2 zwyciężyła w całym turnieju. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP w Walimiu, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna SOR-u Wałbrzych. Wyróżnienie dla najlepszego strzelca turnieju otrzymał st. str. Kamil Kmieciak z JRG nr 2 w Wałbrzychu.

W skład drużyny Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu wchodzili:
kpt. Kozioł Michał
st. str. Kmieciak Kamil
sekc. Kępiński Tomasz
sekc. Janiak Tomasz
mł. asp. Twardzik Michał
sekc. Kocjan Szczepan
st. str. Chyciński Marcin
st. str. Bryk Dariusz
st. sekc. Różycki Piotr

            ______________________________________________________________________

10 kwietnia 2014r.

       W dniu 04 kwietnia 2014r.  Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inz. Grzegorz Kułak wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplomy z okazji jubileuszu pracy zawodowej.
Wśród awansowanych znaleźli się:
- sekc. Jacek Brzuchacz,
- sekc. Tomasz Kępiński,
- sekc. Marcin Łyzuń,
Natomiast gratulacje z okazji jubileuszu odbierali:
- st. ogn. Sławomir Buczek za 30 lat służby/pracy,
- st. str. Leszek Literski - za 25 lat służby/pracy,
- mł. asp. Piotr Gnosowski za 20 lat służby/pracy.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

            ______________________________________________________________________

2 kwietnia 2014r.

   W dniu 19 marca br. odbyły się ćwiczenia JRG nr 1 i 2 oraz Zakładowej Służby Ratowniczej na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu. Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek benzolu wynikły podczas załadunku cysterny kolejowej, a następnie pożar rozlanej substancji na tacy pod cysterną. Do zdarzenia doszło podczas rozpoczynania napełniania cysterny. Zapłon nastąpił w wyniku wyładowania ładunku elektrostatycznego z uwagi na niewłaściwe uziemienie cysterny. Działania ZSR oraz PSP polegały na podaniu w natarciu czterech prądów piany na cysternę oraz na podaniu  piany i wody poprzez wykorzystanie półstałej instalacji gaśniczej zraszaczowej i pianowej na  znajdujące się w pobliżu zbiorniki magazynowe benzolu. Ponadto po ugaszeniu pożaru ratownicy z Grupy Chemicznej JRG nr 2 zlokalizowali i usunęli rozszczelnienie na instalacji technologicznej benzolu.

            ______________________________________________________________________

25 marca 2014r.

   

            ______________________________________________________________________

13 marca 2014r.

     W dniu 10 marca 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność KM PSP w Wałbrzychu w 2013r.,
w tym przede wszystkim realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego.
           
W odprawie udział wzięli zaproszeni goście, w tym: posłanki  Izabela Katarzyna Mrzygłocka
i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Józef Piksa, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Prezes ZP ZOSP w Wałbrzychu Ireneusz Niedźwiedzki, a także kadra kierownicza komendy na czele z Komendantem Miejskim st. bryg. Grzegorzem Kułakiem oraz Z-cą Komendanta Miejskiego w Wałbrzychu mł. bryg. Krzysztofem Szyszką.
            Odprawę poprowadził Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu, który przy pomocy
 prezentacji multimedialnej podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2013r. Przedstawił m. in. statystykę zdarzeń z podziałem na ich rodzaj, zabezpieczenie operacyjne zarówno samego Miasta Wałbrzych jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek OSP, zrealizowane w 2013 roku szkolenia, w tym szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej,  a także omówił priorytetowe zadania i kierunki działania KM PSP w Wałbrzychu na 2014 rok.
            Następnie st. bryg. Grzegorz Kułak uroczyście przekazał Prezydentowi Miasta „Program działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na rok 2014”,  Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wałbrzychu „Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony  przeciwpożarowej Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu za 2013 rok”, natomiast Panu Józefowi Piksie Staroście Powiatu Wałbrzyskiego oba w/w dokumenty.
            W podsumowaniu narady Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak złożył serdeczne podziękowania wszystkim gościom za okazaną pomoc
i zaangażowanie w działania na rzecz  poprawy ochrony przeciwpożarowej w powiecie wałbrzyskim oraz zaprosił do dalszej współpracy w tym zakresie.

            ______________________________________________________________________

6 marca 2014r.

     W dniu 04 marca 2014r. w wałbrzyskiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wysockiego został rozegrany turniej ćwierćfinałowy w piłce siatkowej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
z terenu województwa dolnośląskiego. Grupę ćwierćfinałową G –III tworzyli funkcjonariusze z  Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie, Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Komendy Miejskiej PSP
w Wałbrzychu.
     Po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym Komenda Miejska wygrywając z KP Dzierżoniów oraz KP Zgorzelec wynikiem 2:0 zajęła pierwsze miejsce w grupie awansując tym samym do rozgrywek półfinałowych. Drugie miejsce zajęli funkcjonariusze z KP PSP w Dzierżoniowie, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna z KP PSP ze Zgorzelca. 

W skład drużyny Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu wchodzili:
kpt. Przemysław Szpanier,
st. ogn. Sławomir Buczek,
st. str. Przemysław Jadczak,
st. str. Robert Zając,
st. str. Marcin Tobiasz,
str. Adrian Bochenek,
str. Adrian Sdebel,
str. Maciej Piekarz.

            ______________________________________________________________________

6 marca 2014r.

      W dniu 28 lutego w miejscowości Pisarzowice (pow. kamiennogórski) odbyły się Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Tenisie Stołowym.
     W zawodach wzięło udział 40 zawodników z komend PSP województwa dolnośląskiego. Powiat wałbrzyski reprezentowany był przez 6 zawodników. Najlepszymi zawodnikami na turnieju okazali się zawodnicy z KM PSP Wałbrzych zajmując pierwsze i drugie miejsce. Pierwsze miejsca zajął st. str. Marcin Korus z JRG nr 1 , a drugie  miejsce  zajął  mł. asp. Sylwester Poręba z JRG nr 2.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

            ______________________________________________________________________

24 luty 2014r.

      W dniu 7 lutego 2014r. w sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, po raz pierwszy w tym roku wręczył uroczyście awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz dyplom z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Gratulacje z okazji jubileuszu 25 - lecia pracy zawodowej odbierał Zastepca Dowódcy JRG Nr 2 asp. sztab. Paweł Zajączkowski, natomiast awansowani to:
mł. ogn. Tomasz Kwiatkowski,
sekc. Paweł Zimnowodzki,
sekc. Piotr Różycki,
sekc. Krzysztof Pernal,
sekc. Adam Bekas,
sekc. Tomasz Pryczek,
sekc. Jarosław Skuratko
mł. ogn. Robert Zaranek, który po zakończeniu trzyletniego okresu służby przygotowawczej został mianowany strażakiem na stałe.

            ______________________________________________________________________

4 luty 2014r.

      31 stycznia 2014 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło Wałbrzyskie. W zebraniu uczestniczyło 53 członków oraz zaproszeni goście. Prezes Koła Pani Halina Goń rozpoczęła spotkanie witając zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Następnie poprosiła o zabranie głosu Pana Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorza Kułaka. Komendant złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym i podsumował rok 2013 w KM PSP w Wałbrzychu oraz przedstawił plany na przyszłość. Członek Zarządu Głównego ZEiRP RP Pan Roman Świst przedstawił zakres prac Zarządu Głównego, między innymi w temacie działań prawnych dotyczących emerytów pożarnictwa oraz obchodów 20-lecia związku. Członek Komisji Socjalnej przy Komendancie Dolnośląskim Pan Zygmunt Lis przedstawił zasady rozdziału, przyznawania oraz wymagane dokumenty potrzebne do przyznania pomocy socjalnej. Sprawozdania za rok2013 złożył skarbnik koła i przewodniczący komisji rewizyjnej. Podjęto uchwałę o zwiększeniu składu zarządu koła. Na nowego członka zarządu koła wybrano Pana Eugeniusza Czaprowskiego.

            ______________________________________________________________________

21 styczeń 2014r.

       Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczy wyposażony
w nowoczesny sprzęt techniczny. O ilości i różnorodności wyposażenia może świadczyć wartość pojazdu, która wyniosła ponad 1 mln 100 tys. zł. Samochód został zakupiony przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz Komendy Głównej Straży Pożarnej. Pojazd wyposażony jest m.in. w zestaw hydrauliczny, zestawy pneumatyczne wysoko i niskociśnieniowe, pilarki do stali, betonu i drewna, agregaty prądotwórcze i wiele innych sprzętów niezbędnych podczas akcji ratowniczych.
     Dzięki funkcjonowaniu w strukturze organizacyjnej  KM PSP w Wałbrzychu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej "Wałbrzych 1" samochód trafił właśnie do naszego miasta.

    Oprócz nowego samochodu ratownictwa technicznego, dzięki zakupom prowadzonym przez Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu, nasza straż otrzymała również  przyczepkę z pompą o wysokiej wydajności 11m3/min. Koszt zakupu pompy wyniósł ok. 200 tyś. zł.

            ______________________________________________________________________

20 styczeń 2014r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu informuje, że ogłoszono XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego PSP.
Tematem tegorocznego konkursu, pod hasłem "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!", będzie bezpieczeństwo w naszych domach i mieszkaniach.

Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulaminu znajduje się na stronie KG PSP www.straz.gov.pl 

            ______________________________________________________________________

13 styczeń 2014r.

     
      12 stycznia 2014 roku odbył się 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku wałbrzyscy strażacy zrobili pokaz z ratownictwa technicznego, w którym założeniem było zrobienie dostępu do osoby uwięzionej za pomocą sprzętu hydraulicznego oraz jej ewakuacji z samochodu.

            ______________________________________________________________________

 

 Archiwum 2016
 Archiwum 2015
 Archiwum 2014
 Archiwum 2013
 Archiwum 2012
 Archiwum 2011

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r. 

 
Kalendarz zmianowy 2021r.