Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Aktualności

28 Grudzień 2016r.

    W dniu 27 grudnia 2016r. w siedzibie KM PSP w Wałbrzychu odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz awanse w stanowiskach.

Z dniem 11 listopada 2016r.
do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: st. sekc. Piotr Różycki oraz st. sekc. Paweł Mysliwiec. Stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Jerzy Biliński, sekc. Mariusz Wodziak, sekc. Kamil Kroczyński, natomiast swój pierwszy stopień w korpusie podoficerskim (sekcyjny) odbierali:
st. str. Łukasz Buczek, st. str. Marcin Gostomski, st. str. Maciej Piekarz, st. str. Łukasz Bodziony,
st. str. Paweł Siodłak.

Z dniem 1 grudnia 2016 roku awans na wyższe stanowiska służbowe otrzymali: mł. asp. Anita Minkiewicz-Kończak, sekc. Dariusz Bryk, sekc. Grzegorz Jagodziński, sekc. Grzegorz Różański, sekc. Marcin Chyciński, sekc. Damian Babiarz, sekc. Maksymilian Łatka, st. str. Piotr Pasieka.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: asp. Robert Wesołowski (30- lecie pracy zawodowej), mł. ogn. Marek Ślęk (20 lecie pracy zawodowej), st. sekc. Krzysztof Jankowski (20-lecie pracy zawodowej).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
 

            ______________________________________________________________________

23 Grudzień 2016r.

       „Każdego dnia...” – film Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:


 

            ______________________________________________________________________

27 Wrzesień 2016r.

        Dnia 24.09.2016 roku odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu. Zjazd ten zaszczyciła swoja obecnością Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Było to podsumowanie pięcioletniej działalności związku.
         Sprawozdanie podsumowujące działalność przedstawił Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Pan Ireneusz Niedźwiecki wraz z Zastępcą Prezesa  Zarządu Powiatowego ZOSP RP Panem Grzegorzem Kułakiem.
         Podczas Zjazdu wybrany został nowy dwunastoosobowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wałbrzychu.
- Nowym Prezesem został Pan Bogdan Stochaj,
- W-ce Prezesem został Pan Krzysztof Szyszka – Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Wałbrzychu,
- Sekretarzem został Pan Tomasz Pryczek,
- Skarbnikiem został Pan Łukasz Gut – Oddział Gminny Czarny Bór
- Członkiem Prezydium został Pan Krzysztof Jagodziński
 

            ______________________________________________________________________

23 Wrzesień 2016r.

  

            ______________________________________________________________________

19 Wrzesień 2016r.

  ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO STARE BOGACZOWICE 2016r.

W dniu 17 września 2016r. o godz. 10 na terenie obiektu sportowego w gminie Stare Bogaczowice odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wałbrzyskiego.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 9 drużyn OSP oraz 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
z Zagórza Śląskiego oraz Gorce.

W zawodach brały udział drużyny z:
OSP Dziećmiorowice
OSP Gorce
OSP Witków
OSP Mieroszów
OSP Jaczków
OSP Stare Bogaczowice
OSP Głuszyca
OSP Zagórze Śląskie
OSP Boguszów

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami
- ćwiczenie bojowe

Kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco:
1 miejsce OSP Zagórze Śląskie z wynikiem łącznym 120 pkt.
2 miejsce OSP Jaczków z wynikiem łącznym 126 pkt.
3 miejsce OSP Boguszów z wynikiem łącznym 129 pkt.

Drużyny Młodzieżowe:
1 miejsce ex aequo zajęły OSP Zagórze Śląskie oraz OSP Gorce

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska, którą powołał Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak. Sędzią głównym zawodów był natomiast asp. sztab. Adam Rybiński.

Zawody odbyły się w miłej i sportowej rywalizacji, a po ich zakończeniu drużynom zostały wręczone medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

            ______________________________________________________________________

5 Wrzesień 2016r.

       W dniu 2 września 2016 roku w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak powitał, a następnie przyjął ślubowanie od dwóch rozpoczynających służbę w JRG nr 2 strażaków, tj.:
str. Tomasza Sopali oraz str. Jakuba Skrabki.
       Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe (pierwsze mianowania w służbie stałej) oraz dyplomów z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej. Gratulacje z okazji jubileuszu odbierali: Danuta Stanek oraz st. sekc. Marek Szlachcikowski , natomiast awanse na stanowisko młodszego ratownika i młodszego ratownika - kierowcę otrzymali: st. str. Paweł Siodłak oraz st. str. Łukasz Bodziony.
       Wszystkim wymienionym gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w służbie oraz dużo satysfakcji z wykonywanej pracy

 

            ______________________________________________________________________

27 Lipiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

8 Lipiec 2016r.

    
       W dniu 04 lipca 2016r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak powitał
w szeregach wałbrzyskich strażaków tegorocznego absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie mł. kpt. Piotra Smolińskiego. 

Nowy funkcjonariusz uzupełnił kadrę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej
w Wałbrzychu. Świeżo upieczonemu oficerowi życzymy owocnej służby w KM PSP w Wałbrzychu,
dużo satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zrealizowania planów zawodowych.


 

            ______________________________________________________________________

28 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

23 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

20 Czerwiec 2016r.

            ______________________________________________________________________

18 Czerwiec 2016r.

      W dniu 09 czerwca 2016 r. odbyły się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Koksownia 2016” zorganizowane na terenie Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu. Założenie obejmowało trzy epizody. Pierwszy to pożar w budynku magazynowo – garażowo – socjalnym, znajdującym się na terenie Koksowni, w wyniku którego doszło do zapalenia się samochodu ciężarowego, a następnie drewnianego dachu budynku. Drugi to rozszczelnienie instalacji i wyciek wodorotlenku sodowego podczas przepompowywania substancji z cysterny kolejowej. Trzeci to epizod medyczny. W biurowcu w wyniku wcześniejszych zdarzeń powstała panika, czego skutkiem były urazy powstałe u pracowników podczas ewakuacji. Działania zastępów PSP, OSP oraz Zakładowej Służby Ratowniczej polegały na ugaszeniu powstałego pożaru, obrony zagrożonych obiektów, likwidacji wycieku oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom. W ćwiczeniach oprócz Straży Pożarnej udział brali: Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Straż Miejska, przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Miasta Wałbrzycha, przedstawiciele zakładu. Celem ćwiczeń było przygotowanie się na wypadek realnych zdarzeń, które mogłyby mieć miejsce na terenie Zakładów Koksowniczych „Victoria” oraz kontynuacja praktycznej współpracy pomiędzy służbami. Założenia do ćwiczeń zostały osiągnięte. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG nr 1 i 2 KM PSP w Wałbrzychu, strażacy z jednostek OSP powiatu wałbrzyskiego należące do KSRG oraz ratownicy ZSR Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wałbrzychu.
 

            ______________________________________________________________________

15 Czerwiec 2016r.

      W dniu 13 czerwca 2016r. w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominacje na wyższe stopnie służbowe, awanse w stanowisku oraz jubileusze pracy zawodowej.

Z dniem 04 maja 2016r.  stopień starszego strażaka otrzymali:  str. Grzegorz Sokół, str. Grzegorz Seruga. Awanse na wyższe stanowiska służbowe odbierali: sekc. Leszek Literski oraz sekc. Adrian Sdebel.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia życzeń z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: asp. Sylwester Poręba (25- lecie pracy zawodowej), st. sekc. Adam Bekas (20 -lecie pracy zawodowej).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie!
 

            ______________________________________________________________________

3 Czerwiec 2016r.

        Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do służby w straży pożarnej.ogłoszenie o naborze - więcej informacji

 
 

            ______________________________________________________________________

16 Maj 2016r.

     W piątek 13 maja 2016 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta Gala
z okazji Dnia Strażaka. W gali brał udział między innymi Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP a jednocześnie Prezes Związku OSP powiatu wałbrzyskiego dh Ireneusz Niedźwiedzki, Prezydent Miasta Wałbrzych
dr Roman Szełemej, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wałbrzyskiego oraz wielu innych znamienitych gości. Była to doskonała okazji do wręczenia medali i wyróżnień, a także awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Medalem Srebrnym „Za Długoletnią Służbę” st. ogn. Mariusza Koszyka.

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę”
1. mł. bryg. Agnieszkę Mendelską,
2. mł. bryg. Pawła Kalińskiego,
3. ogn. Roberta Zaranka,
4. ogn. Pawła Ilczynę,
5. mł. ogn. Marka Ślęka

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
1. st. bryg. Grzegorzowi Kułakowi
2. bryg. Krzysztofowi Szyszce,
3. asp. sztab. Robertowi Basińskiemu,
4. asp. Robertowi Wesołowskiemu
5. mł. asp. Rafałowi Babiarzowi,
6. st. ogn. Grzegorzowi Strameckiemu

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
1. st. kpt. Konradowi Pełczyńskiemu,
2. mł. kpt. Tomaszowi Kwiatkowskiemu,
3. mł. asp. Dariuszowi Kolesińskiemu,
4. mł. asp. Robertowi Strojnemu,
5. mł. ogn. Marcinowi Markiewiczowi,
6. ogn. Wojciechowi Rzepie,
7. st. ogn. w st. spocz. Eugeniuszowi Czaprowskiemu,
8. st. ogn. w st. spocz. Adamowi Styrbickiemu  

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został:
- dh Roman Kocur  

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został:
- dh Bronisław Trzpis

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:
1. dh Benedykt Wojtarowicz
2. dh Sławomir Łatka
3. dh Henryk Jędrysiak  

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
1. mł. bryg. Andrzej Tęcza,
2. mł. ogn. Robert Kurowski
3. dh Bogdan Sarnecki,
4. dh Paweł Trzpis,
5. dh Sebastian Guzik,
6. dh Sławomir Karczewski,
7. dh Seweryn Twardowski,  

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali:
1. st. kpt. Przemysław Szpanier,
2. asp. Igor Adamczyk,
3. mł. asp. Grzegorz Ogłoza,
4. dh Krzysztof Matecki,
5. dh Piotr Kozieł,
6. dh Piotr Ziętara  

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę w służbie została wyróżniona
- mł. bryg. Agnieszka Mendelska.

W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, odznaką „Za Zasługidla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” odznaczeni zostali:
1. st. asp. w st. spocz. Jerzy Cieśliński,
2. st. ogn. w st. spocz. Zbigniew Andrzejewski  

Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP uhonorował medalem okolicznościowym z okazji 20-lecia Związku:
- st. ogn. w st. spocz. Mieczysława Sidora 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak awansował do stopnia brygadiera
- mł. bryg. Krzysztofa Szyszka

Rozkazem personalnym nr 1/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej awans na stopień aspiranta otrzymują:
1. mł. asp. Stanisław Janowski,
2. mł. asp. Piotr Gnosowski,
3. mł. asp. Tomasz Dębski,
4. mł. asp. Michał Twardzik,
5. mł. asp. Igor Adamczyk  

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2016r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:  

stopień ogniomistrza otrzymali:
1. mł. ogn. Paweł Ilczyna
2. mł. ogn. Wojciech Rzepa

stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
1. st. sekc. Jacek Babula,
2. st. sekc. Sławomir Barzański,
3. st. sekc. Jacek Brzuchacz,
4. st. sekc. Piotr Gniłka,
5. st. sekc. Paweł Heral,
6. st. sekc. Tomasz Janiak,
7. st. sekc. Anita Minkiewicz-Kończak,  

Rozkazem Personalnym z dnia 26 kwietnia 2016r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
1. sekc. Przemysław Gad,
2. sekc. Rafał Jamroży,
3. sekc. Tomasz Kępiński,
4. sekc. Paweł Krawczyk,
5. sekc. Marcin Łyzuń,
6. sekc. Paweł Markiewicz,
7. sekc. Radosław Matuszak,
8. sekc. Sylwia Paciorek-Zimoląg,
9. sekc. Tomasz Pryczek,
10. sekc. Krystian Przywóski,
11. sekc. Adrian Sadowski,
12. sekc. Jarosław Skuratko,
13. sekc. Tomasz Spytkowski,
14. sekc. Marek Szlachcikowski,
15. sekc. Dominik Worwąg.

stopień sekcyjnego otrzymał:
- st. str. Adrian Sdebel
 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego w sporcie pożarniczym

      W dniu 28.04.2016 roku we Wrocławiu odbyły się XIII Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego 
w Sporcie Pożarniczym. Nasza Wałbrzyska drużyna zajęła bardzo dobre ósme miejsce w klasyfikacji końcowej czyniąc z roku na rok stałe postępy. Uzyskując w sztafecie 5 miejsce z czasem 72 sek, natomiast w  ćwiczeniu bojowym  11 miejsce z czasem 35,34 sek.

Naszą Komedę reprezentowali:
asp.  Sylwester Poręba
mł. asp.  Adrian Jabłoński
st. sekc . Krzysztof Pernal
sekc. Mateusz Ozimek
sekc. Damian  Babiarz
sekc. Grzegorz  Jagodziński
sekc. Mariusz Pierzynka
st. str. Michał Mil
st. str. Marcin Gostomski
st. str. Maciej Piekarz

 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

 St. str. Adrian Sdebel Złotym medalistą Mistrzostw Polski strażaków PSP w siatkówce

       Trzydniowe zmagania w XXXIII Mistrzostwach Polski Strażaków w Piłce Siatkowej zakończyły się zwycięstwem drużyny z woj. dolnośląskiego, która tym samym przejęła w posiadanie przechodni Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po zaciętym pięciosetowym pojedynku pokonali oni drużynę gospodarzy z woj. podlaskiego. Miejsce trzecie zajęła reprezentacja ze Śląska.

Zawody zostały rozegrane w dniach 19-21 kwietnia 2016 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach. Organizatorami zawodów byli Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku oraz Komenda Miejska PSP w Suwałkach.
            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

Wałbrzyscy Strażacy brązowymi medalistami  Mistrzostw Polski w tenisie stołowym

        W dniach 12-14 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Cetniewo we Władysławowie rozegrane zostały XXXIII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w tenisie stołowym. W roku bieżącym organizatorem Mistrzostw była Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
W konkurencji drużynowej wystartowały drużyny reprezentujące 13 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i dwie Szkoły Pożarnicze. W konkurencji indywidualnej wystartowało 60 strażaków. Naszą komendę reprezentowali asp. Sylwester Poręba i sekc. Marcin Korus  którzy  wraz
z Robertem Słowikiem - Kamienna Góra, Dawidem Ostrowskim - Jelenia Góra i Markiem Białkiem - Trzebnica, zdobyli brązowy medal drużynowo. Indywidualnie nasi reprezentanci walcząc o najlepszą ósemkę w kraju przegrali z późniejszymi medalistami.
 

            ______________________________________________________________________

10 Maj 2016r.

III  Mistrzostwa Województwa  Dolnośląskiego  Strażaków PSP  w Tenisie stołowych

            W  dniu 01.04.2016r w Trzebnicy odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Województwa Dolnośląskiego strażaków PSP. Naszą komendę reprezentowali asp. Sylwester Poręba, sekc. Marcin Korus i sekc. Dominik Worwąg. Rozegrany turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym
i sportowym. W wyniku przeprowadzonych gier nasi zawodnicy potwierdzili po raz kolejny, że należą do ścisłej czołówki w tej dyscyplinie sportowej plasując  się na podium odpowiednio: II miejsce - Marcin Korus , III miejsce - Sylwester Poręba.
 

            ______________________________________________________________________

25 Marzec 2016r.

            W dniu 22 kwietnia 2016r. na Hali Sportowej przy ul. Paderewskiego odbyła się XII edycja konkursu bezpieczeństwa „Uczę się bezpiecznie żyć” organizowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Konkurs przebiegał w czterech konkurencjach wiekowych: „zerówki”, klasy 1-3, 4-6 oraz gimnazja. Strażacy JRG nr 1 tutejszej Komendy wzorem lat ubiegłych uczestniczyli w w/w konkursie w charakterze sędziów na stacjach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Ponad to zorganizowano mały pokaz oraz pogadankę na temat tlenku węgla.
 

            ______________________________________________________________________

9 Marzec 2016r.

            W dniu 04 marca 2016r. Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz Kułak powitał uroczyście w szeregach wałbrzyskich strażaków  mł. asp. Patryka Gajowego, przeniesionego  z KM PSP w Jeleniej Górze. Nowy funkcjonariusz uzupełnił kadrę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy
ul. Przemysłowej w Wałbrzychu.

Spotkanie to było również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. Otrzymali je: st. sekc. Piotr Łyskawa, sekc. Robert Zając oraz sekc. Przemysław Jadczak.

Wszystkim wymienionym gratulujemy, życzymy wielu sukcesów w służbie oraz dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.
 

            ______________________________________________________________________

7 Marzec 2016r.

           W dniu 29 lutego 2016 r. odbyły się ćwiczenia JRG nr 1 na obiekcie Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł" w Sokołowsku. W założeniu palić się miały elementy wyposażenia pokoju na III piętrze. W wyniku pożaru ogień przedostał się na strych i objął część drewnianego dachu. Na kondygnacji, na której miejsce miał pożar poszkodowana została jedna osoba (pensjonariusz, który zaprószył ogień paląc papierosy, a następnie stracił przytomność podczas przebywania w strefie zadymionej). W ćwiczeniach udział wzięły cztery zastępy z JRG nr 1, dwa zastępy z JRG nr 2 oraz dwa zastępy z OSP Sokołowsko i Mieroszów.
 

            ______________________________________________________________________

25 Luty 2016r.

            W dniu 24 lutego 2016r. w sali wykładowej  Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność tut. komendy w roku 2015.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Torbus, Senator RP Wiesław Kilian,  przedstawiciele władz miast i gmin powiatu wałbrzyskiego, Wiceprezes Powiatowego Zarządu ZOSP w Wałbrzychu
dh Konrad Wójcik a także kadra kierownicza komendy na czele z Komendantem Miejskim st. bryg. Grzegorzem Kułakiem oraz Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu mł. bryg. Krzysztofem Szyszką.

               Odprawę poprowadził st. bryg. Grzegorz Kułak Komendant Miejski PSP
w Wałbrzychu, który podsumował stan bezpieczeństwa oraz funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w roku 2015. Komendant zwrócił uwagę na to, że rok 2015 był rokiem bardzo pracowitym, głównie z uwagi na największą od 2008 roku liczbę zdarzeń oraz z uwagi na zadania, które udało się zrealizować. Do zadań tych należały m.in. termomodernizacja obiektu przy ul. Przemysłowej 1 w całości sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakup 4 nowych samochodów pożarniczych m.in. samochodu z drabiną mechaniczną o długości 42 m z łamanym przęsłem. Są to dla tut. komendy powody do dumy, gdyż jako jednej z nielicznych jednostek na Dolnym Śląsku udało się tego dokonać .

Podczas odprawy omówiono także zabezpieczenie operacyjne Miasta Wałbrzycha jak i powiatu wałbrzyskiego, strukturę i fluktuację zatrudnienia, wyposażenie komendy oraz jednostek PSP i OSP, zrealizowane w 2015 roku szkolenia na obiektach, przeprowadzone szkolenia OSP, działalność służby kontrolno-rozpoznawczej, a także przedstawiono zamierzenia KM PSP w Wałbrzychu na 2016 rok.

Komendant podziękował przedstawicielom władz samorządowych za okazane wsparcie i wyraził chęć dalszej współpracy na rok 2016 i lata kolejne.

            ______________________________________________________________________

19 Luty 2016r.

     W dniu 16 lutego 2016r. w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Wałbrzychu  odbyło się spotkanie, podczas którego szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak w obecności kadry kierowniczej komendy wręczył uroczyście nominację na wyższy stopień służbowy, awans w stanowisku oraz jubileusze pracy zawodowej.

        Z dniem 01 lutego 2016r. do stopnia sekcyjnego awansowany został st. str. Dariusz Bryk, natomiast awans na stanowisko - starszy ratownik - otrzymał sekc. Rafał Jamroży.

        Spotkanie to były również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych z okazji jubileuszu pracy zawodowej. Otrzymali je: Pani Dorota Kokoszko (45- lecie pracy zawodowej), st. sekc. Paweł Heral (20 -lecie pracy zawodowej) oraz  sekc. Adam Michałkiewicz (20-lecie pracy zawodowej).

        Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie

            ______________________________________________________________________

17 Luty 2016r.

      W dniu 01 lutego 2016r. w mniej formalnej atmosferze sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, odbyło się spotkanie pożegnalne 4 odchodzących na emeryturę, wieloletnich funkcjonariuszy KM PSP w Wałbrzychu. W spotkaniu udział wzięło naczelne kierownictwo oraz strażacy i funkcjonariusze KM PSP w Wałbrzychu.

       Komendant Miejski st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak odczytał decyzję Komendanta Głównego z dnia 07 grudnia 2015r. zwalniającą ze służby w PSP mł. bryg. mgr Grażynę Latałę, pełniącą od dnia 30.06.1992r. funkcję Głównego Księgowego komendy. Następnie podziękował jej za wspólnie pełnioną służbę, wysiłek podejmowany dla dobra komendy, za wysokiej miary zawodowe myślenie, zaangażowanie i konsekwencję. Świeżo upieczonej emerytce życzył pogody ducha, siły i aktywności potrzebnych do realizowania swoich planów i zamierzeń, a przede wszystkim zdrowia.

       Mł. bryg. Grażyna Latała z dniem 01.02.2016r. zasiliła grono emerytowanych funkcjonariuszy KM PSP w Wałbrzychu wspólnie z mł. bryg. Markiem Skórzewskim, asp. sztab. Pawłem Zajączkowskim oraz st. ogn. Pawłem Domańskim, których oficjalne pożegnanie odbyło się podczas uroczystej zmiany służby w dniu 28.01.2016r.
       

            ______________________________________________________________________

17 Luty 2016r.

      W dniu 28 stycznia 2016r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Wałbrzychu miała miejsce uroczysta zmiana służby, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego dowódcy tejże jednostki – mł. bryg. mgr Marka Skórzewskiego, jego zastępcy – asp. sztab. Pawła Zajączkowskiego oraz st. ogn. Pawła Domańskiego – starszego operatora sprzętu specjalnego. Udział w niej wzięli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak, Zastępca Komendanta Miejskiego – mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka, strażacy JRG Nr 2, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy oraz emerytowani strażacy – wieloletni współpracownicy odchodzących na emeryturę.

       Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu odczytał decyzje o zwolnieniu ze służby wyżej wymienionych osób oraz podziękował im za wspólne lata pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

       Następnie w tej podniosłej atmosferze odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków służbowych nowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. Zdającym obowiązki był mł. bryg. Marek Skórzewski – związany z tutejszą jednostką organizacyjną PSP od ponad 30 lat. Przez cały ten długi okres zajmował stanowiska związane z dowodzeniem, m. in. w okresie od 01.07.1992r. do 31.03.2013r. był Zastępcą Dowódcy JRG Nr 2, natomiast z dniem 01.04.2013 roku został mianowany na stanowisko Dowódcy tejże jednostki. Za swoja oddaną, pełną pasji i zaangażowania służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Mł. bryg. mgr Marek Skórzewski został zwolniony ze służby w KM PSP w Wałbrzychu z dniem 31.01.2016r. na podstawie Decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 07.12.2016r. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Andrzej Tęcza- dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Wałbrzychu.

Mł. bryg. Andrzej Tęcza jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc służbę na stanowiskach oficerskich w KP PSP w Ząbkowicach Śląskich oraz Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Od 01.09.2011r. związany jest z KM PSP w Wałbrzychu.

Nowo mianowanemu Dowódcy gratulujemy, a odchodzącym ze służby życzymy wielu sukcesów w życiu prywatnym, realizacji osobistych planów i zamierzeń.
        

            ______________________________________________________________________

27 Styczeń 2016r.

                                   
 

            ______________________________________________________________________

5 Styczeń 2016r.

        W dniach 18, 21 i 29 grudnia w sali konferencyjnej KM PSP w Wałbrzychu odbyły się spotkania służbowe, podsumowujące 2015 rok, w których udział wzięli Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu, kadra kierownicza oraz cała załoga komendy.
         Podsumowując mijający rok szef wałbrzyskich strażaków st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak zwrócił uwagę, iż był on wyjątkowo korzystny dla tutejszej jednostki organizacyjnej PSP, szczególnie pod kątem zrealizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji, wśród których można wymienić:
- termomodernizację budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Przemysłowej ( inwestycja była w 100% sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- naprawę części dachu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2,
- zamontowanie radioprzemiennika na Górze Dzikowiec co w znacznym stopniu poprawiło łączność radiową w powiecie,
- pozyskanie sprzętu na kwotę 6,4 mln zł. (m.in. 4 samochody, agregat prądotwórczy na przyczepie, sprzęt burzący z napędem hydraulicznym dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej „Wałbrzych 1”),
- zakupienie umundurowania na łączną kwotę 150 tyś. zł.,
- przystąpienie do programu „Ognik” pod patronatem Ministerstwa Edukacji, którego celem jest utworzenie na terenie JRG Nr 1 salki edukacyjnej dla dzieci i propagowanie tematyki przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zachowań.
            W 2015 roku ze służby odeszło 2 funkcjonariuszy, przyjęto natomiast 3 osoby, w tym 1 absolwenta Szkoły Aspirantów w Poznaniu. W chwili obecnej w KM PSP w Wałbrzychu nie ma wolnych etatów.
            Kończąc spotkania st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kułak podziękował strażakom za wspólną służbę pełnioną w 2015r. oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących świąt oraz Nowego Roku.
 

            ______________________________________________________________________
Archiwum 2016
Archiwum 2015
Archiwum 2014
Archiwum 2013
Archiwum 2012
Archiwum 2011
 
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r. 

 
Kalendarz zmianowy 2021r.