Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego tel. 74 88 77 200.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa           od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 74 88 77 207, 74 88 77 271

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

- osobiście w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Ogrodowa 20 w godz. 7.30-15.30

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej https://epuap.gov.pl/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.walbrzych.pl
z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

- faxem na nr 74 88 77 291

- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcja Organizacyjno- Kadrowa pod nr tel. 74 88 77 207, 74 88 77 271

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz zmianowy 2021r.

 

 

 
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.