Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Przetargi
MT.2370.9.2020

Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku „C” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu

Darmowy licznik odwiedzin
Informacja o wyborze oferty pobierz 07.01.2021r.
Informacja z otwarcia ofert pobierz 23.11.2020r.
Odpowiedzi na pytania pobierz 19.11.2020r.
Pozwolenie na budowę pobierz 18.11.2020r.
Odpowiedzi na pytania pobierz 18.11.2020r.
Ogłoszenie pobierz 06.11.2020r.
SIWZ pobierz  06.11.2020r.
Formularz oferty pobierz 06.11.2020r.
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej pobierz 06.11.2020r.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia pobierz 06.11.2020r.
IPU Wzór umowy pobierz 06.11.2020r.
 Dokumentacja techniczna pobierz 06.11.2020r.

 

 

 

 

 

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.