Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Komunikaty ZEiRPRP

Jest możliwość zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego w Ciechocinku. Termin - styczeń, luty 2015r. Koszt - 1340zł za dwa tygodnie w tym nocleg, wyżywienie oraz dwa zabiegi. Nie obowiązują badania lekarskie.
Kontakt - H. Goń 530951609

Zarząd Wojewódzki ZEiRPRP we Wrocławiu organizuje wiosną 2015r. wycieczkę do Włoch (Padwa, Werona, Rzym, Wenecja). Koszt 920zł.
Chętni proszeni są o kontakt z Panią Małgorzatą Góral. tel 607569349, 609712424

Prezes
Halina Goń

W piątek 25 kwietnia 2014r., w siedzibie koła, zbiorą się na wspólnym posiedzeniu, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła. Początek posiedzenia godz. 11:00. Głównym tematem posiedzenia, będzie przygotowanie obchodów emeryckiego Dnia Strażaka oraz 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów RP.

W środę, 18 grudnia, o godz. 10;30 zbierze się Zarząd Koła.
Na stronie KW PSP we Wrocławiu zamieszczony jest fotoreportaż z posiedzenia Dolnośląskiego ZW
we Wrocławiu.

W piątek, 8 lutego 2013r. o godz. 10,00 w nowej siedzibie KM PSP przy ul. Ogrodowej 20, rozpocznie się zebranie członków koła. Po nim nastąpi  spotkanie noworoczne. Ponadto przewidziane jest zwiedzanie obiektu, który otwarto 25 maja 2012r. Członkowie koła, otrzymają w tych dniach pisemne zaproszenia na zebranie i spotkanie. Tą drogą zapraszamy także osoby pragnące wstąpić do koła lub tylko
przysłuchać się dyskusji i pozyskać informacje związane z działalnością Związku i wałbrzyskiego koła.

Dojazd z centrum miasta komunikacją publiczną: z Placu Na Rozdrożu (niedaleko starej komendy i k/Straży przy ul. Przemysłowej) autobusem linii C o godz. 8,58 i 9,07, a z ul. B. Chrobrego, kilka minut później. Ponadto o godz. 8,58 z ul. B. Chrobrego odjeżdża prywatny a-bus-C. Wysiadamy na pierwszym przystanku przy ul. H. Wieniawskiego, za wiaduktem kolejowym. Dojazd autobusem linii A, powoduje że trzeba nadłożyć dodatkowych kilkaset metrów drogi.

W piątek, 25 stycznia, w siedzibie koła (teren JRG nr 1 przy ul. Przemysłowej 1) o godz. 10,00 rozpocznie się posiedzenie Zarządu Koła.

Zarząd Koła informuje, że 21 września 2012r. Zarząd Główny ZE i RP RP podjął uchwałę o podniesieniu  z dniem 1 stycznia 2013r.  wysokości składki członkowskiej w wymiarze miesięcznym, z kwoty 1,50 zł do 2,00 zł. Oznacza to wzrost w skali roku,  z kwoty 18 zł do 24 zł. Połowa tej sumy ma pozostawać do dyspozycji koła i jego zarządu. Pozostała część zostanie przekazana na potrzeby ZW i ZG.

Przypominamy, że dotychczasowa wielkość składki członkowskiej został ustalona 4 listopada 1994r.

Jednocześnie sygnalizujemy, że walne zebranie naszego koła może przyjąć uchwałę o ustanowieniu dodatkowej dobrowolnej składki. Do tej pory wynosiła ona 2 złote, a od zeszłego roku jest to wielkość 7 złotych. Kwoty te są niewielkie na tle składek obowiązujących w innych „mundurowych” związkach emeryckich i potrzeb dla zapewnienia  funkcjonowania koła. Pozyskane środki powinny, w minimalnym stopniu zabezpieczać potrzeby koła. Jako takie podlegają one społecznej kontroli.

W związku ze zmianą siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu, pocztę do Zarządu Koła w Wałbrzychu należy kierować na adres komendy,
tj.: ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych. Pocztę elektroniczną należy kierować na adres dotychczasowy: sekretariat@straz.walbrzych.pl.


Jednocześnie przypominamy, że siedziba Zarządu Koła nie uległa zmianie. W czwartek, 21 czerwca 2012r. w lokalu koła, odbędzie się posiedzenie Zarządu Koła ZE i RP RP. Początek godz. 10:00. Jednocześnie informujemy że osoby pragnące załatwić swoje sprawy związkowe, mogą przy tej okazji to uczynić.

Zarząd Koła planuje w miesiącu wrześniu zorganizować spotkanie z udziałem emerytów, którzy są nimi od niedawna. Nie ukrywamy, że naszą intencją jest przyjęcie jak największych takich osób do wałbrzyskiego koła. Rzeczone osoby zostaną o terminie spotkania powiadomieni drogą listowną, telefonicznie, bądź osobiście przez członków ZK.
Zarząd Koła informuje, że jego siedziba po przeniesieniu Komendy Miejskiej PSP na ul. Ogrodową, pozostanie w dotychczasowym lokalu tj. przy ul. Przemyslowej 1, w strażnicy JRG nr 1.

Zarząd Koła ZE i RP RP w Wałbrzychu, informuje członków koła o tym, że w piątek 11 maja 2012r., na terenie ośrodka rekreacyjnego przy JRG nr1 (ul. Przemysłowa 1), odbędzie się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Strażaka.Początek-godz.11:00. Na spotkanie zapraszamy wszystkich członków koła jak i tych emerytów i rencistów po służbie pożarniczej i osoby pobierające świadczenia ZER, po swych małżonkach, które chcą wstąpić w szeregi Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP i wałbrzyskiego koła. Członkowie koła o spotkaniu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie. Przypominamy, że członkowie, którzy nie dostarczyli jeszcze wypełnionych ankiet nowego wzoru, mogą to uczynić przed zebraniem. Wszystkie sprawy natury organizacyjnej, związkowej, będzie można załatwić, począwszy od godz. 10:00 do 10:45.

Na portalu podatki.biz (adres http://www.podatki.biz/artykuły/35), w dniu 26 stycznia br. pojawił się tekst poświęcony ulgom podatkowym, dla osób chodzących na rehabilitację oraz ich najbliższych.
W obliczu rozliczeń podatkowych za 2011r. sprawa staje się istotną dla wielu naszych koleżanek
i kolegów. Na wspomniany portal można "wejść' także przez stronę ZGZEiRPRP.

Na zakładce Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu (strona KW PSP we Wrocławiu), zamieszczony jest obszerny komunikat o planowanych przez zarząd wycieczkach, w 2012r. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje związane z planowanymi wycieczkami. W komunikacie znajdują się telefoniczne numery kontaktowe oraz adres poczty elektronicznej, członka DZW odpowiedzialnego za przygotowanie wycieczek.

Prezes ZG ZE i RP RP Albin Piątkowski, powołał zespół ds finansów Związku. Ma on przygotować
i przedstawić Prezydium ZG, a następnie samemu ZG, projekt zasad gospodarki finansowej dla całego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Mają one zastąpić obowiązujące aktualnie. Wszelkie uwagi i propozycje w tym względzie, należy kierować na adres: zarzad@zgzeirp.pl lub do Zarządu Koła w Wałbrzychu.

W piątek, 10 lutego 2012r., w sali narad Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu przy ul. J. Matejki 5, o godz. 11.00- rozpocznie się walne zebranie wałbrzyskiego koła ZE i RP RP.
Zaproszenia pisemne dla czlonków koła zostaną przesłane drogą pocztową. Jednocześnie, Zarząd Kola na to zebranie zaprasza te osoby, ktore pragną wstąpić w szeregi Związku.

Dolnośląski ZW przygotowuje dla członków Związku i ich rodzin (żony, mężowie, dzieci..) wycieczkę zagraniczną na Ukrainę. Ma ona trwać 7 dni, a w jej programie są miasta i obiekty na trasie od Lwowa po Zbaraż i Krzemieniec. Przewidywany termin wycieczki - koniec maja 2012r. Szerszych informacji udziela Zarząd Koła.
UWAGA! ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WYCIECZCE SĄ ZBIERANE DO KOŃCA STYCZNIA BR.

W środę, 11 stycznia 2012r. o godzinie 11.00 rozpocznie się posiedzenie Zarządu Koła. Będzie ono poświęcone sprawom poruszonym na posiedzeniu Prezydium Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP, jakie odbyło się 4 stycznia br., oraz przygotowaniom do zebrania członków koła wałbrzyskiego połączonego ze spotkaniem noworocznym.

Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, powołał zespół ds opracowania zmian w statucie ZE i RP RP. W związku z powyższym, zespół zbiera pisemne wnioski/propozycje zmian w tym dokumencie, do końca 2012r. Można je kierować do Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego lub do Zarządu Koła w Wałbrzychu.

Wraz z zaproszeniami na spotkanie świąteczno - noworoczne połączone z zebraniem koła, zarząd prześle nowe druki deklaracji członkowskich. W związku z tym, zarząd prosi o ich dokładne wypełnienie oraz dostarczenie przed zebraniem. Osoby, które z różnych względów nie będą obecne na zebraniu, proszone są o dostarczenie deklaracji pocztą lub osobiście (można przez inne osoby) do zarządu lub sekretariatu KM PSP przy ul. Jana Matejki 5.
 
Zarząd Koła przypomina osobom, które występują w wnioskami o dopłaty z Funduszu Socjalnego o załączaniu do wniosków: faktur, rachunków (nie paragonów), za zakupione leki lub usługi medyczne, dokumenty lekarskie, medyczne  o stanie zdrowia, przebytych zabiegach, dowodach, decyzjach ZER MSW i A potwierdzających prawo do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych. W szczególnych przypadkach wskazane jest dołączenie pisemnego opisu sytuacji osoby, jego rodziny Wszelkiej pomocy oraz niezbędnych, w tym względzie informacji udziela kierownictwo Zarządu Koła.
 
Zarząd Koła prosi tych członków koła, którzy z różnych powodów nie opłacili składki członkowskiej w 2011r., o dokonanie tego obowiązku przed upływem końca roku. Jednocześnie przypominamy, że zaleganie z opłatą członkowską przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, spowoduje skreślenie z listy członków koła.

powrót
 

Kalendarz zmianowy 2021r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.